'Rwy’n gwybod fy mod yn wahanol'

  • Cyhoeddwyd
catrin

Mae Catrin Atkins yn hoff iawn o her.

Mae'n berson busnes llwyddianus ym maes technoleg, ac mae'n codi arian i elusen drwy geiso cerdded neu rwyfo 365 milltir mewn 365 diwrnod.

Ond mae gan Catrin spina bifida, cyflwr sy'n golygu bod cerdded milltir yn medru bod yn flinedig.

"Rwy'n gwybod fy mod yn wahanol, ac mae cefndir fy nheulu yn rhedeg busnes yn rhan o'r mix o pwy ydw i."

Mae ei brawd bach, mawr yn adnabyddus fel Barri 'Ten Foot' sydd erbyn hyn yn wreslo'n broffesiynol yn Las Vegas. Ond mae'n amlwg fod Catrin yn rhannu ei gryfder a phenderfyniad i gwblhau'r dasg.

Cyfaddefodd Catrin bod yr her wedi dechrau oherwydd "ychydig bach o boredom."

Roedd ei gŵr, Dan, yn gwella yn yr ysbyty ar ôl llawdriniaeth i'w gefn, ac fe gafodd y syniad er mwyn helpu elusen Shine sydd yn cefnogi pobl â spina bifida.

Disgrifiad o’r llun,
Catrin: "Rwy'n eitha cryf yn fy mreichiau ac rwy'n defnyddio peiriant rhwyfo yn y dyddiau pa nad yw cerdded yn bosib."

Mae gan Ysbyty Llandochau ger Caerdydd un o'r coridorau hiraf yn Ewrop. Wrth ymweld â'i gŵr fe ddechreuodd gerdded y coridor diddiwedd.

Erbyn hyn mae wedi cwblhau'r 50 milltir gyntaf, a'i gŵr allan o'r ysbyty.

Ambell waith mae'n cwblhau ei milltir dyddiol ar beiriant rhwyfo.

"Rwy'n eitha cryf yn fy mreichiau ac rwy'n defnyddio peiriant rhwyfo yn y dyddiau pa nad yw cerdded yn bosib.

"Rwy'n tri peidio bod yn rhy galed ar fi fy hun."

Ysbrydoli merched

Mae'r her gorfforol yn digwydd yng nghanol prysurdeb rhedeg busnes llwyddiannus ar y cyd â'i gwr.

Mae'r ddau'n berchen ar gwmni creu meddalwedd, ac yn gwneud gwaith robotics a data.

Ddeunaw mis yn ôl fe ddechreuodd helpu ei gŵr yn y busnes, er nad oedd ganddi gefndir mewn technoleg roedd ganddi ddiddordeb mawr, ac erbyn hyn mae 6 o staff llawn amser yn gweithio i'r cwmni.

Tua'r un adeg sefydlodd Catrin 'Merched mewn Technoleg Cymru' - er mwyn cefnogi ac ysbrydoli merched eraill yn y maes.

"Roeddwn i eisiau rhannu'r neges nad oedd gorfod bod yn "programmer' i fod yn ferch mewn proffesiwn technoleg.'

Disgrifiad o’r llun,
Catrin a'i brawd bach...mawr

"Yn bersonol roedd 'Merched mewn Technoleg' yn ffordd i fi gael fy lle yn y byd yna - gan nad oedd gen i gefndir mewn technoleg ond roeddwn i yn medru annog merched i fod yn fwy hyderus.

"Mae 'na ddywediad - 'do what you can with what you've got' - ac rwy'n licio teimlo fy mod o ddefnydd, yn gwneud gwahaniaeth a chael hwyl hefyd."

Y flwyddyn nesa mae'n gobethio mynd i Las Vegas i weld ei brawd yn ymladd yn y sgwâr reslo.

Ond cyn hynny mae gaddi her i'w chwblhau. Dim ond 300 milltitr i fynd!

Hefyd o ddiddordeb:

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol