Daeargryn bychan yng Ngwynedd nos Fercher

  • Cyhoeddwyd
FfestiniogFfynhonnell y llun, OpenStreetMap
Disgrifiad o’r llun,
Dyma oedd y daeargryn mwyaf i'w gofnodi yn ardal Ffestiniog ers Ionawr 2000

Mae Arolwg Daearegol Prydeinig wedi cadarnhau bod rhannau o Wynedd wedi cael daeargryn nos Fercher.

Fe ddigwyddodd am 21:18 ar ddyfnder o 9km, a hynny i'r de o Ffestiniog.

Cafodd ei faint ei recordio fel 1.3 ar y raddfa Richter - yr un mwyaf pwerus o fewn 10km i Ffestiniog am 18 mlynedd.

Dywedodd y corff sy'n gyfrifol am fesur digwyddiadau o'r fath, Arolwg Daearegol Prydeinig, eu bod wedi derbyn nifer o adroddiadau o gryniadau.

Roedd y rhain yn ardaloedd Ffestiniog, Minffordd, Waunfawr, Cwm-y-glo, Maentwrog, Trawsfynydd a Ganllwyd.

Mae chwe daeargryn wedi'u cofnodi yng Ngwynedd ers Ionawr 2000.

Yn 1984 cafodd daeargryn 5.4 o faint ei gofnodi ym Mhen Llŷn.

Roedd yn un o'r daeargrynfeydd mwyaf yn y DU yn yr 20fed ganrif ac fe gafodd y cryniadau eu teimlo mor bell i ffwrdd â Chaeredin.