A fydd Cymru yn elwa o gyllideb Canghellor y Trysorlys?

Chancellor's red Budget box Image copyright PA
Image caption A fydd Cymru yn elwa o gyllideb y Canghellor?

Gallai Llywodraeth Cymru gael mwy o arian o ganlyniad i'r cynlluniau gwariant fydd yn cael eu nodi yng nghyllideb y Canghellor ddydd Llun.

Mae disgwyl i Phillip Hammond gyhoeddi £25.5bn i Briffyrdd Lloegr er mwyn uwchraddio ffyrdd rhwng 2020 a 2025 - cynlluniau fydd yn cael eu hariannu yn bennaf gan y dreth ar geir.

Bydd gwariant cyfatebol yn cael ei roi i Lywodraeth Cymru, ond mae Trysorlys San Steffan yn gwrthod â chadarnhau union swm yr arian nes bydd y gyllideb yn cael ei thraddodi am 15:30.

Pan mae arian yn cael ei wario ar drafnidiaeth yn Lloegr mae fformiwla gyllido arbennig yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru hefyd yn derbyn arian.

Image copyright Getty Images

Os yw Llywodraeth y DU yn cyllido'r cynlluniau drwy roi llai o arian i feysydd eraill, fydd 'na ddim mwy o arian i goffrau Llywodraeth Cymru.

Mae'r Trysorlys wedi gwrthod â dweud wrth BBC Cymru a fydd arian newydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y cynlluniau.

Fe allai'r Canghellor Hammond hefyd sicrhau hwb i fusnesau'r stryd fawr yn Lloegr.

Ddydd Sadwrn roedd adroddiadau y bydd y gyllideb yn sicrhau £1.5bn o ryddhad ardrethi busnes, cynlluniau i adfywio'r stryd fawr a chysylltiadau trafnidiaeth yn Lloegr.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns y dylai Llywodraeth Cymru hefyd sicrhau hwb ariannol i fusnesau'r stryd fawr yng Nghymru.

Llywodraeth Cymru fydd yn penderfynu sut y byddant yn gwario unrhyw arian ychwanegol.

'Degawd o gwtogi'

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud mai cynghorau Cymru fydd y cyntaf i elwa os yw Cymru'n cael mwy o arian yn y gyllideb ddydd Llun.

Ychwanegodd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford y dylai cynnydd fod mewn gwariant cyhoeddus: "Ry'n ni'n gyson wedi galw ar i bolisi llymder llywodraeth San Steffan ddod i ben gan ei fod yn fethiant.

"Tra mod i'n rhoi croeso gofalus i sylwadau diweddar y Prif Weinidog Theresa May fod llymder yn dod i ben, dwi'n edrych ymlaen i weld sut bydd hynny'n digwydd yn ymarferol.

"Mae'n bryd i Lywodraeth y DU gynyddu gwariant cyhoeddus er mwyn cwrdd â gofynion cynyddol gwasanaethau cyhoeddus a gwneud iawn am y difrod sydd wedi cael ei wneud gan ddegawd o gwtogiadau."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Fideo yn dangos llwybr posib ffordd liniaru yr M4

Dywedodd Mr Drakeford ei fod hefyd am i Lywodraeth Cymru fedru cael benthyg mwy o arian ar gyfer prosiectau adeiladu.

"Mae 'na bwysau mawr o hyd ar yr adnoddau sydd ar gael i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mewn isadeiledd," meddai.

"Ry'n ni eisoes yn defnyddio ein galluoedd benthyg i'r eithaf ond er mwyn parhau i weithredu ein blaenoriaethau gwariant mae'n rhaid i ni gael mwy o arian."

Ar hyn o bryd ffordd liniaru'r M4 yw'r prif gynllun sy'n cael ei ystyried gan Lywodraeth Cymru, gyda Metro De Cymru yn ail.

Straeon perthnasol