Arestio tri pherson ifanc yn dilyn 'anrhefn' yn Aberpennar

Published

Mae tri pherson yn eu harddegau wedi cael eu harestio yn dilyn digwyddiad yn Rhondda Cynon Taf nos Sadwrn.

Cafodd Heddlu'r De eu galw i Heol Darran, Aberpennar i ddelio gydag anrhefn yn ymwneud â grŵp mawr o bobl ifanc.

Fe wnaethon nhw arestio tri pherson oedd yn 14, 15 ac 17 oed, ac maen nhw'n parhau i chwilio am eraill.

Cafodd tri swyddog hefyd fan anafiadau yn y digwyddiad.

'Cnoc ar y drws'

"Roedd yr anrhefn neithiwr yn sylweddol ac yn cynnwys dros 30 o bobl ifanc," meddai'r arolygydd Rob Blunt.

"Dydyn ni ddim yn goddef y math yma o ymddygiad troseddol ac rydym yn trin y digwyddiad fel un difrifol tu hwnt.

"Gall pawb oedd yn rhan ohono ddisgwyl cnoc ar y drws ac ymweliad â'r swyddfa heddlu yn fuan."

Ychwanegodd y dylai rhieni'r ardal "gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb hefyd", gan ddweud y dylen nhw fod yn cadw llygad agosach ar beth mae eu plant nhw'n ei wneud gyda'r nos ac ar y penwythnosau.

Mae'r heddlu wedi apelio ar unrhyw un a gwybodaeth bellach i gysylltu â nhw ar 101.

Pynciau Cysylltiedig