Arestio tri pherson ifanc yn dilyn 'anrhefn' yn Aberpennar

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae tri pherson yn eu harddegau wedi cael eu harestio yn dilyn digwyddiad yn Rhondda Cynon Taf nos Sadwrn.

Cafodd Heddlu'r De eu galw i Heol Darran, Aberpennar i ddelio gydag anrhefn yn ymwneud â grŵp mawr o bobl ifanc.

Fe wnaethon nhw arestio tri pherson oedd yn 14, 15 ac 17 oed, ac maen nhw'n parhau i chwilio am eraill.

Cafodd tri swyddog hefyd fan anafiadau yn y digwyddiad.

'Cnoc ar y drws'

"Roedd yr anrhefn neithiwr yn sylweddol ac yn cynnwys dros 30 o bobl ifanc," meddai'r arolygydd Rob Blunt.

"Dydyn ni ddim yn goddef y math yma o ymddygiad troseddol ac rydym yn trin y digwyddiad fel un difrifol tu hwnt.

"Gall pawb oedd yn rhan ohono ddisgwyl cnoc ar y drws ac ymweliad â'r swyddfa heddlu yn fuan."

Ychwanegodd y dylai rhieni'r ardal "gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb hefyd", gan ddweud y dylen nhw fod yn cadw llygad agosach ar beth mae eu plant nhw'n ei wneud gyda'r nos ac ar y penwythnosau.

Mae'r heddlu wedi apelio ar unrhyw un a gwybodaeth bellach i gysylltu â nhw ar 101.