Ysgol i barhau ar agor wedi pum mlynedd o ymgyrchu

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Llanbedr
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhieni yn ymgyrchu ers 2014 i achub yr ysgol

Mae dyfodol ysgol wledig yn Sir Ddinbych yn sicr wedi i'r Gweinidog Addysg benderfynu y dylai aros ar agor.

Roedd Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu cau Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd ger Rhuthun, sy'n cael ei rhedeg gan Yr Eglwys yng Nghymru, a symud disgyblion i ysgol newydd yn y dref ei hun.

Mae rhieni wedi brwydro ers 2014 i atal hynny rhag digwydd, ac mae Kirsty Williams nawr wedi cadarnhau mewn llythyr bod Llywodraeth Cymru yn gwrthod ail ymgais y cyngor sir i gau'r ysgol.

Dywedodd cadeirydd llywodraethwyr yr ysgol, Julie Baddock bod y penderfyniad "yn rhoi sefydlogrwydd i'r ysgol... a'r cyfle i barhau i roi addysg o safon uchel i ddisgyblion".

Bu'n rhaid i'r cyngor ymgynghori o'r newydd ar eu cynlluniau yn 2016 ar ôl i'r Gweinidog Addysg ar y pryd, Huw Lewis, eu gwrthod yn 2015 ar sail diffygion yn y broses ymgynghori wreiddiol.

Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r rhieni mewn protest yn erbyn cau'r ysgol yn 2015

Mae'r penderfyniad terfynol yn rhoi "cyfle pwysig", medd cyfarwyddwr addysg Esgobaeth Llanelwy, Rosalind Williams i'r ysgol "symud ymlaen mewn partneriaeth gyda'r cyngor a'r bwrdd llywodraethol i ddarparu'r canlyniadau addysgol gorau i'r plant".

Wrth ategu'r sylwadau hynny, dywedodd yr aelod o gabinet Cyngor Sir Ddinbych sy'n arwain ar faterion addysg, y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts: "Rydym yn falch o'r ddarpariaeth addysg ar draws Sir Ddinbych ac yn cefnogi pob un o'n hysgolion."