Prifathro'n osgoi dedfryd o garchar am ymosodiad rhyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys fod Kevin Thomas "wedi gwirioni" ar y fenyw

Mae prifathro ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi osgoi cael ei anfon i'r carchar ar ôl i lys ei gael yn euog o ymosodiad rhyw ar fenyw yr oedd wedi ei galw i'w swyddfa.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod Kevin Thomas - pennaeth Ysgol Gynradd Glan-yr-Afon, Llanrhymni - wedi cyffwrdd yn y ddynes mewn modd rywiol ar ôl "gwirioni" arni a danfon cyfres o ebyst awgrymog ati.

Roedd y diffynnydd 46 oed o'r Tyllgoed, sy'n dad i ddau o blant, wedi gwadu dau gyhuddiad o ymosodiadau rhyw ar y ddynes.

Fe gafodd Thomas orchymyn i weithio yn y gymuned gan y barnwr ac mae'n wynebu cael ei ddiswyddo fel prifathro.

Mae yna hefyd orchymyn sy'n ei atal rhag cysylltu â'r ddynes o hyn ymlaen.

'Ofnus ac anniogel'

Clywodd y rheithgor bod Thomas wedi galw'r ddynes i'w swyddfa yn yr ysgol a rhoi dillad isaf iddi, gan ddweud y bydden nhw'n "edrych yn hyfryd" arni hi.

Aeth ymlaen i wneud symudiad o natur rhywiol wrth ei thynnu tuag ato.

Dywedodd hithau bod ymddygiad Thomas wedi gwneud iddi deimlo'n "ofnus ac yn anniogel".

Wrth roi'r ddedfryd, dywedodd y barnwr fod "Thomas wedi ymddwyn mewn ffordd na ddylai dyn deallus ei wneud.

"Roedd hi'n glir eich bod eisiau perthynas er nad oedd hi eich eisiau chi," meddai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol