Pen-y-ffordd: Dyn yn methu ymddangosiad llys

  • Cyhoeddwyd
Llys Dewi
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff Teresa Garner ei ganfod mewn tŷ yn Llys Dewi, Pen-y-ffordd, rhyw ddwy filltir o bentref Mostyn

Mae dyn 51 oed sydd wedi cael ei gyhuddo o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dynes yn Sir y Fflint wedi methu ei ail ymddangosiad yn y llys, yn rhannol am resymau technegol.

Fe gafodd corff Teresa Garner, 46, ei ganfod mewn tŷ yn Llys Dewi, Pen-y-Ffordd ger Treffynnon ddydd Mercher.

Roedd John Barry Garner, sydd hefyd o Lys Dewi, Pen-y-Ffordd, fod i ymddangos ar linc fideo o flaen barnwr yn Llys y Goron y Wyddgrug ddydd Mawrth.

Ond, roedd yn teimlo'n sâl ac roedd problemau technegol gyda'r linc fideo. Fe barhaodd y gwrandawiad yn ei absenoldeb ac mae disgwyl i'r achos yn ei erbyn ddechrau ar 6 Mai y flwyddyn nesaf.

Mae Mr Garner wedi ei gyhuddo o ymosod ar Ms Garner gyda morthwyl, gan achosi "anafiadau sylweddol i'w phen".

Mae disgwyl i Mr Garner gyflwyno ple mewn gwrandawiad ar 22 Chwefror.