Mwy o faw ci ar strydoedd Caerdydd na'r parciau

Published
image captionMae protestwyr yn credu bod pob perchennog ci'n cael eu cosbi am fethiannau lleiafrif sy'n achosi problemau

Mae ffigyrau'n dangos bod mwyafrif y cwynion am broblemau baw ci yng Nghaerdydd heb ddigwydd ym mharciau cyhoeddus cyngor y ddinas, er gwaethaf cynigion yr awdurdod i wahardd cŵn o'r mannau hynny.

Cyhoeddodd Cyngor Caerdydd yr wythnos ddiwethaf eu bod yn annhebygol o fwrw ymlaen gyda'u cynlluniau yn eu ffurf presennol, ddyddiau wedi protest gan gannoedd o wrthwynebwyr.

Hefyd mae 16,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn erbyn y posibilrwydd o wahardd cŵn o feysydd chwaraeon wedi'u marcio a mannau chwarae caeëdig.

Dywed y cyngor bod dros 500 o gŵynion am faw cŵn wedi eu derbyn yn y 12 mis hyd Ebrill 2017, ond mae eu ffigyrau'n dangos 368 o geisiadau glanhau baw ci o'r stryd rhwng Ionawr a Hydref 2017.

24 o gwynion yn unig oedd yna yn ymwneud â pharciau cyhoeddus, ac roedd 66 yn rhagor mewn mannau'n cynnwys lleiniau glaswellt, tiroedd cymunedol ardaloedd preswyl a choedlannau.

Grangetown oedd âr nifer fwyaf o geisiadau - 64 yn y cyfnod dan sylw - gyda 27 yn Nhrelái, 26 yr un yn Nhreganna a Phlasnewydd, a 22 yn Adamsdown.

image captionRoedd tua 200 o bobl mewn protest a gorymdaith yn erbyn cynigion y cyngor

Mae'r cyngor yn dweud y bydd yn ymgynghori ar gynlluniau newydd gyda pherchnogion cŵn a chlybiau chwaraeon er mwyn atal cŵn rhag baeddu ar feysydd sydd wedi'u marcio.

Roedd y rheolau newydd arfaethedig yn rhan o ymgais i warchod mannau cyhoeddus rhag perchnogion cŵn anghyfrifol.

Roedden nhw'n awgrymu codi'r ddirwy am fethu â glanhau ar ôl cŵn o £80 i £100 ac yn gorfodi perchnogion i gadw'u cŵn ar dennyn ym mynwentydd a llefydd chwarae'r cyngor.

Dywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod: "Mae'r ffigyrau diweddaraf yn nodi bod nifer y cwynion ar ffyrdd Caerdydd yn uwch na nifer y cwynion mewn parciau.

"Mae'n bosib bod baw ci yn fwy amlwg o lawer ar balmant nag ar laswellt, a bod lefel y cwynion yn adlewyrchu hynny."

Ychwanegodd bod baw ci yn annerbyniol "ble bynnag mae'n digwydd", ei fod "yn hyll, yn anghymdeithasol ac yn beryglus" i iechyd y cyhoedd.

Bydd y cyngor, meddai, "yn parhau i ddefnyddio'r holl adnoddau sydd ar gael" i weithredu yn erbyn unigolion sydd ddim yn glanhau ar ôl eu hanifeiliaid.

Straeon perthnasol