Teuluoedd Tawel Fan yn galw am ymchwiliad

  • Cyhoeddwyd
Tawel Fan
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ward Tawel Fan ei chau ym mis Rhagfyr 2013 yn dilyn pryderon

Mae teuluoedd cyn gleifion ward dementia Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd wedi galw ar Gynulliad Cymru i gynnal ymchwiliad i gyflwr y gofal a'r gwasanaeth.

Daeth eu sylwadau ar ôl iddynt gwrdd â'r ysgrifennydd iechyd Vaughan Gething ddydd Mawrth yng Nghyffordd Llandudno.

Fe wnaeth Tawel Fan, rhan o uned iechyd meddwl yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, gau yn 2013 ar ôl honiadau fod cleifion yn cael eu cam-drin.

Fe wnaeth ymchwiliad swyddogol ddweud fod cleifion yn cael eu cadw fel "anifeiliaid mewn sŵ."

Ond yn ddiweddarach fe wnaeth adroddiad swyddogol gan y Gwasanaeth Cynghori ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ddatgan nad oedd yna dystiolaeth o gam-drin sefydliadol.

Dywedodd teuluoedd wrth Vaughan Gething ddydd Mawrth eu bod yn credu fod adroddiad y Gwasanaeth Cynghori yn anghywir a chamarweiniol yn ei gasgliadau.

Maen nhw am weld ymchwiliad pellach i beth aeth o le ar y ward.

Neges arall y teuluoedd oedd eu bod o'r farn fod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rhy araf i ddysgu gwersi er mwyn gwella gwasanaethau iechyd meddwl yn y gogledd.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Roedd hwn yn gyfarfod preifat ar ôl cais gan deuluoedd Tawel Fan."