Achos Pentywyn: Dyn yn y llys ar gyhuddiad o lofruddiaeth

  • Cyhoeddwyd
Steve BaxterFfynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Wayne David Baxter Tidy ar ffo am wythnosau cyn iddo gael ei arestio ar 27 Hydref

Mae dyn 52 oed wedi ymddangos gerbron Llys Ynadon Llanelli wedi ei gyhuddo o lofruddio dyn 54 oed yn Sir Gaerfyrddin ym mis Medi.

Cafodd Wayne David Baxter Tidy, sy'n cael ei adnabod fel Steve Baxter, ei gyhuddo o lofruddio Simon Clark mewn maes carafanau ym Mhentywyn.

Roedd yr heddlu yn chwilio amdano am wythnosau cyn iddo gael ei ddal a'i arestio ar 27 Hydref yn ardal Pentywyn.

Mae hefyd wedi ei gyhuddo o fod â chyllell yn ei feddiant.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed-Powys
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff Simon Clark ei ddarganfod mewn maes carafanau ym Mhentywyn, Sir Gaerfyrddin ar 28 Medi

Mae pedwar person arall hefyd wedi eu cyhuddo o droseddau'n ymwneud â'r llofruddiaeth.

Mae Jeffrey Stephen Ward, 40 oed o Bentywyn, wedi cael ei gyhuddo o lofruddiaeth, ac mae tri arall wedi eu cyhuddo o gynorthwyo troseddwr - Linda Mary Rowley, 52 o Bentywyn, Kirston Macklin, 52 o Gasnewydd, a Julie Louise Harris, 46 o Donypandy.

Bydd Mr Tidy yn cael ei gadw yn y ddalfa tan y gwrandawiad nesaf yn Llys y Goron Abertawe ar 2 Tachwedd.