Dedfryd Simon Thomas yn 'hurt o drugarog'

  • Cyhoeddwyd
Simon Thomas llys
Disgrifiad o’r llun,
Simon Thomas yn cyrraedd Llys Ynadon Aberystwyth ar gyfer gwrandawiad cynharach

Mae dedfryd cyn-wleidydd wedi cael ei ddisgrifio fel "hurt o drugarog" gan gyn-arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad.

Cafodd Simon Thomas, a fu'n aelod cynulliad ac aelod seneddol dros Blaid Cymru, ddedfryd o 26 wythnos wedi'i ohirio am ddwy flynedd wedi iddo gyfaddef i dri chyhuddiad o greu dros 500 o ddelweddau anweddus a 77 fideo anweddus o blant.

Mae'r AC Ceidwadol Andrew RT Davies yn gofyn i'r Twrnai Cyffredinol adolygu'r achos.

Fodd bynnag, mae'r Twrnai Cyffredinol wedi dweud nad yw'r drefn Dedfrydu Gor-drugarog yn berthnasol i'r achos hwn.

Dywedodd llefarydd ar ei ran: "Mae'r drefn Dedfrydu Gor-drugarog ond yn berthnasol i droseddau penodol ac nid yw'r drosedd hon ar hyn o bryd o fewn y cynllun."

Ymddiswyddodd Thomas o'i rôl yn y Senedd wedi iddo gael ei arestio ym mis Gorffennaf.

Clywodd Llys Ynadon yr Wyddgrug bod lluniau anweddus wedi cael eu darganfod ar ddyfeisiau Thomas. Roedd bron i 100 ohonynt yn dod o dan y categori mwyaf difrifol.

Serch hynny, penderfynodd y Barnwr Gwyn Jones roi dedfryd o garchar wedi'i ohirio iddo.

Cafodd Thomas wybod bod rhaid iddo fynychu cwrs ailsefydlu sy'n cynnwys cwnsela, ac yn mynd i fod dan orchymyn atal niwed rhywiol am saith mlynedd a thalu costau o £200.

"Rydych wedi colli eich enw da, wedi achosi loes a thrawma difrifol i'ch teulu," ychwanegodd y barnwr.

Wrth amddiffyn, dywedodd Richard Williams bod Thomas yn ymwybodol o "broblemau roedd angen iddo eu wynebu."

Cynnal y galw

Mae AC arall, Neil McEvoy hefyd wedi trydar am y mater gan ddweud fod y ddedfryd yn "anghywir". Gofynnodd hefyd: "Sut y mae hyn yn amddiffyn plant?"

Dywedodd llefarydd ar ran yr NSPCC nad oedd gweithredoedd Thomas yn rhai heb ddioddefwyr.

"Yn y delweddau hyn mae yna ddioddefwyr ifanc yn cael eu cam-drin ac o fod â'r delweddau yn ei feddiant, roedd Thomas yn cynnal y galw am y delweddau."