Rhybudd am daflu 'gwastraff peryglus' ar goelcerthi

Published
image copyrightGetty Images

Mae'r gwasanaeth tân wedi rhybuddio bod rhai pobl yn manteisio ar goelcerthi sydd eisoes wedi'u hadeiladu fel cyfle i waredu gwastraff allai fod yn beryglus.

Dywedodd swyddogion tân ym Merthyr Tudful fod un person wedi cael ei ddal ganddyn nhw pan aeth draw i goelcerth gyda fan llawn sbwriel.

Ychwanegodd un swyddog diogelwch cymunedol eu bod nhw'n aml yn canfod "deunyddiau niweidiol" wrth archwilio coelcerthi - fel paent, cemegau a phlastigau.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru hefyd wedi rhybuddio am beryglon tanau gwyllt anghyfreithlon.

'Dangos eu hunain'

Ar hyn o bryd maen nhw'n rhedeg cyrsiau yn rhybuddio plant yn eu harddegau am beryglon camymddwyn yn gymdeithasol o gwmpas noson tân gwyllt.

Dywedodd Sacha, 16 o stad Gurnos ym Merthyr Tudful, ei bod wedi gweld ymddygiad peryglus yn ei hardal hi.

"Nid jyst pobl ifanc yw e, dwi wedi gweld oedolion sy'n mynd a phethau rhy bell, falle'n trio dangos eu hunain o flaen eu plant," meddai.

"Mae'n bwysig gwybod pryd i stopio, a beth sy'n saff a beth sydd ddim."

Ychwanegodd Kasey, 16 a sydd hefyd o Gurnos ac eisiau bod yn swyddog tân yn y dyfodol, ei bod hithau wedi gweld ymddygiad anghyfrifol ar adeg hon y flwyddyn.

"Mae gennych chi bobl ifanc yn llosgi eu hunain bob dydd, dros danau bach gwirion mewn biniau neu dangos eu hunain o flaen eu ffrindiau," meddai.

"Chi'n cael pobl jyst yn rhedeg o gwmpas gyda thanau gwyllt yn eu dwylo neu'n eu rhoi nhw ar eu pennau.

"O gwmpas y stad mae coelcerthi anferth a does neb wir yn edrych ar eu holau nhw. Does dim gofal o gwbl."

'Ceisio cymryd mantais'

Yn ogystal â nifer o goelcerthi mawr a sioeau tân gwyllt cymunedol ar draws Cymru, mae nifer o ddigwyddiadau tebyg llawer llai yn cael eu cynnal ar draws y wlad.

Y rhain sy'n pryderu swyddogion tân, yn enwedig pan mae sylweddau neu ddeunyddiau anaddas yn cael eu taflu arnyn nhw.

Mae swyddogion tân ym Merthyr Tudful yn cynnal archwiliadau o goelcerthi sydd wedi'u paratoi er mwyn sicrhau nad oes deunyddiau fel paent a chemegau arnyn nhw.

"Dywedodd un cydweithiwr wrtha i eu bod wedi mynd draw i gael cip ar goelcerth, falle ei ddatgymalu e, ac fe wnaeth fan dynnu mewn o flaen yr injan dân oedd ar fin taflu pob math o bethau arno," meddai Jeremy Norman, swyddog diogelwch cymunedol gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

"Cyn gynted ag y gwelodd e'r injan dân fe wnaeth e gau ei fan a'i heglu hi, felly yn bendant mae 'na bobl sy'n ceisio cymryd mantais a chael gwared ar ddeunyddiau ddylai gael eu gwaredu mewn ffordd saff."

image copyrightGetty Images
image captionDywedodd swyddogion tân y dylai pobl hefyd sicrhau eu bod yn prynu tanau gwyllt gan werthwyr trwyddedig

Mae'r gwasanaeth tân wedi dweud y dylai pobl edrych eto a oes deunyddiau peryglus neu niweidiol ar eu coelcerthi cyn eu cynnau.

Ychwanegodd Craig Hitchings, Rheolwr Troseddau a Goblygiadau gyda'r gwasanaeth, fod tanau gwyllt anghyfreithlon hefyd yn bryder.

"Does dim atebolrwydd iddyn nhw - dydyn ni ddim o reidrwydd yn gwybod beth sydd ynddyn nhw, nac o ble maen nhw wedi dod," meddai.

"Beth 'dyn ni'n dweud wrth bobl sy'n mynd i sioeau tân gwyllt yw gwneud hynny cyn belled â'i fod e'n saff a chyfrifol, ond sicrhau eu bod nhw wedi cael eu prynu gan werthwr cyfrifol."

Straeon perthnasol