Rhoi stop ar garcharu am fynd i ddyled treth y cyngor

  • Cyhoeddwyd
Mark Drakeford
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mark Drakeford bod y drefn bresennol "wedi dyddio"

Bydd dim modd carcharu rhywun am fynd i ddyled treth y cyngor o fis Ebrill 2019 ymlaen, yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford fod y drefn bresennol "wedi dyddio" a'i fod yn "anghyfartal".

Ychwanegodd y byddai'n ystyried mesurau newydd i helpu cynghorau i ddelio â phobl sy'n gwrthod talu pe byddai angen.

Cafodd 62 o bobl eu carcharu yng Nghymru a Lloegr yn 2016/17 dros y mater - gyda mwy na thraean o'r rheiny o Gymru.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn ymgynghoriad ar gael gwared ar gyfnodau yn y carchar dros y 'ddyled sifil'.

"Mae talu'r dreth gyngor yn hanfodol i gynnal y gwasanaethau lleol yr ydym i gyd yn dibynnu arnynt bob dydd," meddai Mr Drakeford.

"Fodd bynnag, mae hefyd yn iawn fod y rhai sy'n llai tebygol o allu cyfrannu yn cael eu trin yn deg a gydag urddas."

Bydd y ddeddfwriaeth yn newid ar 1 Ebrill 2019.