Ken Owens yn trafod wynebu'r Alban yn yr Hydref

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Ken Owens yn trafod gêm Cymru yn erbyn yr Alban penwythnos yma.

Fel arfer timau o Hemisffer y De fydd Cymru'n wynebu yn ystod Cyfres yr Hydref.

Ond eleni bydd Cymru'n wynebu Yr Alban, er teyrnged i Doddie Weir, un o gyn-chwaraewyr Yr Alban sy'n byw gyda chlefyd Motor Niwron.

Cafodd Catrin Heledd y cyfle i holi bachwr Cymru, Ken Owens, am beth mae'n ei ddisgwyl yn y gêm yn erbyn Yr Alban.