25 mlynedd dan glo am lofruddio gwraig gyda morthwyl

  • Cyhoeddwyd
KerrellFfynhonnell y llun, Heddlu Dyfed-Powys
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Christopher Kerrell yn treulio o leia' 25 mlynedd yn y carchar

Mae dyn o Bowys a lofruddiodd ei gyn-wraig tra 'roedd eu plant yn y tŷ wedi cael ei ddedfrydu i leiafswm o 25 mlynedd yn y carchar.

Fe wnaeth Christopher Kerrell, 35 oed, ladd Hollie Kerrell o Drefyclo gyda morthwyl cyn gwneud paned o de a pharatoi cinio i'r plant.

Yna fe wnaeth yrru corff Ms Kerrell i fferm ei fam, gyda'r plant yn y car, cyn ei chladdu mewn bedd bas.

Yn Llys y Goron Merthyr Tudful, dywedodd y barnwr Mr Ustus Stephen Morris ei fod yn dedfrydu Kerrell i oes yn y carchar gyda lleiafswm o 25 mlynedd dan glo.

Wrth erlyn dywedodd Paul Lewis QC: "Fe wnaeth ei lladd yn ystod ymosodiad ciaidd. Fe'i tarodd ar ei phen gyda morthwyl cyn ei chrogi.

"Pan oedd yn siŵr ei bod wedi marw, fe yfodd baned o de cyn mynd ati i lanhau'r gwaed."

Roedd Kerrell wedi cyfadde' llofruddiaeth.

Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Hollie Kerrell ddiflannu o'i chartref ar 22 Ebrill

Wrth ei ddedfrydu dywedodd y barnwr: "Roedd Hollie Kerrell yn ddynes ifanc iach yn ei blodau, yn fam i dri o blant ac yn ferch gariadus.

"Fe ddioddefodd ymosodiad ciaidd a ddaeth heb rybudd."

Mewn datganiad i'r llys, dywedodd mam Ms Kerrell, Claire Healy wrth Christopher Kerrell: "Fe wnaethoch chi fynd â fy enaid hoff cytûn oddi wrthyf a thorri fy nghalon.

"Ni fyddaf fyth yn derbyn yr hyn a wnaethoch."