Dirwy drom i gyngor wedi marwolaeth bachgen ger ysgol

  • Cyhoeddwyd
Ashley TalbotFfynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Ashley Talbot, 15 oed, wedi iddo gael ei daro gan fws mini ar dir Ysgol Maesteg yn Rhagfyr 2014

Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael dirwy o £300,000 am dorri deddfau iechyd a diogelwch arweiniodd at farwolaeth bachgen 15 oed.

Bu farw Ashley Talbot ger Ysgol Gyfun Maesteg yn Rhagfyr 2014 wedi iddo gael ei daro gan fws mini.

Disgrifiwyd y digwyddiad gan y Barnwr Eleri Rees fel "digwyddiad trasig" oedd yn "ysgytwol i'r teulu".

Ychwanegodd: "Mae'r ffaith y gellir bod wedi osgoi'r farwolaeth pe bai'r mesurau diogelwch cywir mewn lle yn ei wneud yn fwy poenus fyth."

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi methu delio gyda materion iechyd a diogelwch oedd wedi codi ers chwe blynedd.

Dywedodd yr erlyniad fod pryderon am gynllun parcio bysiau ger yr ysgol wedi cael eu codi sawl tro gan swyddogion ers i'r ysgol agor yn 2008.

Yn ôl y bargyfreithiwr Simon Morgan, doedd dim digon o le i fysiau ar un ochr i'r ffordd, oedd yn golygu fod rhaid i ddisgyblion gerdded rhwng cerbydau oedd wedi'u parcio er mwyn cyrraedd eu bysiau.

Clywodd y llys hefyd am sawl digwyddiad lle bu bron i ddisgyblion gael eu taro gan fysiau, a bod y rheini wedi'u hadrodd i awdurdodau.

Derbyn cyfrifoldeb

Ar ddiwrnod marwolaeth Ashley Talbot yn Rhagfyr 2014, roedd camera CCTV yn dangos plant yn cerdded rhwng cerbydau er mwyn croesi'r ffordd. Dywedodd un tyst fod Ashley wedi cael ei daro gan fws mini oedd yn symud yn araf cyn disgyn o dan y cerbyd.

Mae newidiadau wedi cael eu gwneud ers y digwyddiad.

Fe wnaeth cwnsler ar ran y cyngor ymddiheuro a chynnig cydymdeimlad â theulu Ashley Talbot ar ôl derbyn cyfrifoldeb am y digwyddiad.

Wrth gyhoeddi'r ddedfryd, dywedodd y Barnwr Rees ei fod yn "anffodus na chafodd digon o sylw ei roi i ddiogelwch wrth gynllunio'r ysgol".

Dywedodd fod y ddirwy'n adlewyrchu cyfrifoldeb y cyngor, eu hymateb i'r hyn ddigwyddodd, eu cydweithrediad yn ystod yr ymchwiliad a'r effaith ariannol y byddai wedi cael ar yr awdurdod lleol.