Gyrrwr 'meddw a heb drwydded lawn' wrth y llyw ar yr M4

Cwest M4 Image copyright LLUNIAU TEULU

Clywodd cwest i farwolaeth dau gariad mewn gwrthdrawiad ar yr M4 nad oedd y gyrrwr wedi pasio ei brawf gyrru a'i fod yn feddw.

Bu farw Timothy Peter Grace, 31 oed, a Sarah-Jayne Thomas, 28 oed, ar eu ffordd adref i Abertawe, wedi diwrnod allan yng Nghaerdydd ym mis Mehefin.

Roedd Mr Grace yn gyrru car BMW X5 oedd wedi ei fenthyg gan ei ffrind, ac roedd yn teithio ar gyflymder o 96mya pan gollodd reolaeth ar y cerbyd ger Port Talbot.

Dangosodd profion tocsicoleg yn ddiweddarach fod lefel yr alcohol yn ei waed ddwywaith yn uwch na'r hyn sy'n gyfreithlon.

Bu farw Miss Thomas yn y fan a'r lle. Cafodd Mr Grace ei gludo i'r ysbyty ond bu farw'r diwrnod canlynol.

Fe wnaeth y crwner gofnodi achos y marwolaethau fel gwrthdrawiadau ffordd oedd wedi eu heffeithio gan alcohol.

Image copyright Wales Online

Roedd Mr Grace, oedd yn lanhawr ffenestri, newydd ddechrau perthynas gyda Miss Thomas, oedd yn gweithio mewn siop trin gwallt o dan ei fflat yn Nhreboeth.

Clywodd y cwest fod Mr Grace wedi ei weld yn archebu dwy botel o win a choctels ym Mae Caerdydd o fewn 90 munud i'r gwrthdrawiad.

Dywedodd gweinydd yn Grosvenor Casino, Phillip Smith, lle bu'r ddau yn yfed, eu bod yn edrych yn feddw.

Yn ogystal, dywedodd ffrind i Mr Grace, Darren Davies, ei fod wedi derbyn galwad ffôn ganddo am 14:10, a'i fod yn swnio'n feddw.

'Colli rheolaeth'

Lai nag awr yn ddiweddarach, cafodd Mr Grave ei weld yn gyrru'r BMW ar gyflymder mawr.

Clywodd y cwest fod Mr Grace wedi colli rheolaeth ar y car ychydig wedi cyffordd 37.

Cafodd y cerbyd ei weld yn mynd tuag at y rhwystrau yng nghanol y draffordd cyn gwyro ar draws y tair lôn a sgidio ar y clawdd cyn taro'n erbyn coeden.

Dywedodd ymchwilydd gwrthrawiadau Heddlu De Cymru, PC Carlos Vaquerizo, mai hwn, mwy na thebyg, oedd y "gwrthdrawiad mwyaf catastroffig" iddo'i weld yn ystod ei yrfa.

Alcohol yn y gwaed

Yn dilyn y gwrthdrawiad, cafodd Mr Grace sawl trallwysiad gwaed, a clywodd y cwest ei bod yn amhosib mesur faint o alcohol oedd yn ei waed ar adeg y gwrthdrawiad, ond dangosodd profion tocsicoleg fod y lefelau ddwyaith yn uwch na'r trothwy.

Roedd hefyd ar dabledi diazepam at iselder, allai fod wedi effeithio ar ei yrru.

Clywodd y cwest fod calon, arennau ac afu Mr Grace wedi eu rhoi i'w trawsblannu.

Roedd gan Mr Grace a Miss Thomas ddau blentyn yr un o berthnasau blaenorol.

Yn dilyn y gwrthdrawiad, dywedodd teulu Miss Thomas ei bod yn fam gariadus i'w meibion, a chafodd Mr Grace ei ddisgrifio fel "tad da" i'w blant ef.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol