Cymeradwyo canolfan forol £5.5m ym Mhorthcawl

Canolfan forol Porthcawl Image copyright Credu
Image caption Dyw'r adeilad ddim mor agos at y dŵr na'r hyn oedd wedi'i fwriadu yn y cynlluniau gwreiddiol

Mae cynlluniau ar gyfer canolfan forol gwerth £5.5m ym Mhorthcawl wedi cael eu cymeradwyo gan gynghorwyr ddydd Iau.

Bydd caffi, bar a thafarn hefyd yn rhan o'r datblygiad, a fydd yn cael ei adeiladu mewn ardal o'r dref sy'n cael ei adnabod fel 'Cosy Corner'.

Fe wnaeth y cynllun gwreiddiol £7m - gafodd ei gymeradwyo yn 2016 - fynd dros y terfyn gwario sy'n cael ei ganiatáu ar gyfer prosiectau sy'n derbyn arian Ewropeaidd.

Mae cefnogwyr y cynllun newydd wedi dweud y bydd angen arian gan yr Undeb Ewropeaidd a'r loteri er mwyn ei wireddu.

Dywedodd swyddogion cynllunio Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr y byddai sicrhau caniatâd cynllunio yn gam allweddol er mwyn sicrhau'r arian hynny.

Image copyright Credu
Image caption Bydd angen arian gan yr Undeb Ewropeaidd a'r loteri er mwyn gwireddu'r cynlluniau

Bydd y safle hefyd yn cynnwys ardal berfformio awyr agored, gyda lle i eistedd.

Mae cofeb ar gyfer y 47 o bobl fu farw yn nhrychineb y Samtampa yn 1947 - ble wnaeth llong 7,000 tunnell daro'r lan ger Porthcawl - hefyd yn rhan o'r cynlluniau.

'Cyrchfan gweithgareddau morol'

Dywedodd adroddiad a gafodd ei roi i gynghorwyr mai'r nod yw sefydlu'r ardal glan môr fel "cyrchfan ar gyfer gweithgareddau morol trwy'r flwyddyn".

"Byddai'n darparu buddion i fusnesau, addysg, diwylliant ac iechyd ar arfordir de Cymru," meddai'r adroddiad.

Er bod swyddogion yn dweud bod nifer o drigolion o blaid y datblygiad, roedden nhw'n cydnabod bod rhai o'r farn y gallai gynyddu lefelau traffig yn ormodol.

Straeon perthnasol