Ras seiclo Velothon Cymru yn dod i ben

Velothon Cymru 2018 Image copyright Velothon Cymru

Mae trefnwyr ras seiclo Velothon Cymru wedi cyhoeddi na fydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn 2019 na thu hwnt i hynny.

Daw'r penderfyniad wedi trafodaethau rhwng IRONMAN, perchnogion cyfres Velothon, Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru a Run 4 Wales - y cwmni sydd wedi bod yn cynorthwyo i gynnal y digwyddiad.

Yn 2018 fe ddenodd y digwyddiad dros 8,000 o seiclwyr ond mae'r trefnwyr yn dweud nad oes ganddynt fodel cynaliadwy ar gyfer y digwyddiad yn y dyfodol.

Dywedodd y trefnwyr bod y digwyddiad wedi dangos Cymru ar ei orau a bod seiclwyr a fu'n cymryd rhan rhwng 2015 a 2018 wedi cael profiadau bythgofiadwy.

Ychwanegon nhw eu bod am ddiolch i bobl Cymru ac i bawb a fu'n rhan o lwyddiant y digwyddiad.

Dywedon nhw hefyd bod y digwyddiad wedi annog y genhedlaeth nesaf o seiclwyr ac wedi dangos fod Cymru yn lle da ar gyfer digwyddiadau seiclo mawr.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol