Lle oeddwn i: Bwyty cyntaf Bryn Williams

Mae 10 mlynedd ers i'r cogydd Bryn Williams agor ei fwyty cyntaf, Odette's, yn ardal Primrose Hill yn Llundain. Bu Cymru Fyw'n holi Bryn am y stori tu ôl i'r bwyty llwyddiannus.

Bryn Williams yn Odette's yn 2008 Image copyright Warren Orchard
Image caption Bryn Williams yn Odette's yn 2008

O'n i'n 31 ac yn gweithio yn Odette's fel head chef pan wnes i brynu'r lle ym mis Hydref 2008.

'Nath prynu Odette's ddigwydd dros ormod o beints. (Mae lot o bethe yn y busnes hyn yn digwydd dros beint neu lased o win.) O'n i'n trafod gyda'r perchennog dros beint a 'nath o ddweud 'I'm thinking of selling, do you want to buy it?'

Oedd pobl yn meddwl mai fi oedd y perchennog beth bynnag gan 'mod i'n gwneud gwaith teledu ar y Great British Menu. Oedd pawb yn gwybod lle o'n i'n coginio felly wnaeth pob dim ddisgyn i'w lle.

Tri mis wedi'r sgwrs, fi oedd y perchennog.

Cael y goriadau

Oedd y pris wnes i dalu am y lle bwyta a'r safle... oedd o'n ddrud. Y diwrnod nes i agor y lle am y tro cyntaf, dw i'n cofio meddwl 'dyma keyring dryta' fy mywyd'.

Nos Sul pan wnes i adael y tŷ bwyta o'n i'n head chef. Y bore wedyn o'n i'n berchennog. Roedd popeth wedi newid yn syth bin. O'n i'n gorfod gwneud popeth dros nos ac oedd o'n sioc mawr i'r system. Ac oedd y dirwasgiad newydd gychwyn yn 2008. Rhwng y ddau beth, oedd hi'n chwe mis cynta' andros o galed.

Mae Bryn Williams wedi agor dau fwyty yng Nghymru yn sgîl llwyddiant Odette's Image copyright Bryn Williams
Image caption Mae Bryn Williams wedi agor dau fwyty arall - un ym Mae Colwyn ac un arall yn Llundain - yn sgil llwyddiant Odette's

Gwaith caled

O'n i'n byw mewn fflat yn Camden ar y pryd a nes i orfod ail-forgeisio'r fflat i gael y pres i brynu'r bwyty. Oedd popeth yn dynn iawn yr adeg honno.

Nes i ddim cymryd cyflog am y tair blynedd cyntaf achos o'n i isho rhoi pres yn ôl i'r busnes i newid pethau o'n i ddim yn eu hoffi fel sut oedd y lle yn edrych ac o'n i eisiau cegin newydd.

I ddechrau, oedd agor Odette's wedi ngwneud i'n weddol stressed - mae rhedeg tŷ bwyta yn lot o waith caled. Ond gwnaeth o i mi edrych ar be' sy'n bwysig a sut 'da chi'n trin pobl. Mae wedi newid y ffordd dw i'n trin ac yn siarad â phobl.

Odette's ydy popeth i mi - heb Odette's, fyddwn i ddim efo tri llyfr a dau dŷ bwyta arall.

Dw i'n gwybod 'mod i wedi gweithio'n galed yma, a dw i'n gwybod 'mod i dal i weithio'n galed yma. Mae gen i gymaint o ddiolch i Odette's.

Ond dw i'n gwybod fydda' i'n gadael y lle un diwrnod a bydd o'n ddiwrnod trist.

Dw i wastad wedi bod yn uchelgeisiol. Mae unrhywbeth yn bosib os ydy chi isho'i 'neud o a dyna'r ffordd dw i'n edrych ar fywyd.

Hefyd o ddiddordeb

Pynciau Cysylltiedig