Cyhuddo dyn o ladd ei wraig mewn siop sglodion

Geoffrey Bran Image copyright Heno
Image caption Roedd Geoff Bran yn rhedeg y Chipoteria yn Hermon gyda'i wraig

Mae perchennog siop sglodion wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio ei wraig.

Bu farw Mavis Bran, 69 oed, ar 29 Hydref, chwe diwrnod wedi iddi ddiodde' anafiadau llosg difrifol mewn digwyddiad yn siop sglodion Chipoteria yn Hermon, Sir Gaerfyrddin.

Cafodd ei gŵr, Geoffrey Bran, sy'n 70 oed, ei arestio wedi'r digwyddiad ar y 23 Hydref a'i ryddhau ar fechnïaeth.

Ond fe wnaeth Heddlu Dyfed-Powys ei ailarestio ddydd Iau a'i gyhuddo o lofruddiaeth fore Gwener.

Image copyright Heno
Image caption Bu farw Mavis Bran chwe diwrnod wedi iddi gael llosgiadau yn y siop sglodion

Ni wnaeth gyflwyno ple yn y gwrandawiad ddydd Gwener, ac fe gafodd ei gadw yn y ddalfa gan yr ynadon.

Bydd Mr Bran yn ymddangos gerbron Llys y Goron Abertawe fore Llun, 26 Tachwedd.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol