Meddyg yn euog o fod â lluniau anweddus o blentyn

Dr Jonathan Bainbridge,
Image caption Fe gyfaddefodd Dr Jonathan Bainbridge i fod â lluniau anweddus o blentyn dan 16 yn ei feddiant

Mae meddyg ymgynghorol, a berswadiodd merch 15 oed i anfon lluniau anweddus ato, wedi osgoi cyfnod o garchar.

Clywodd Llys y Goron Merthyr fod Dr Jonathan Bainbridge, 39 oed, wedi gyrru 200 milltir er mwyn cwrdd â'r ferch er mwyn cael rhyw, gan gredu ei bod hi'n 16.

Plediodd yn euog i fod â lluniau anweddus o blentyn dan 16 yn ei feddiant.

Yn y llys ddydd Gwener, fe dderbyniodd orchymyn cymdeithasol.

'Ofnadwy o fregus'

Clywodd y llys bod y meddyg o Gaerdydd wedi dechrau sgwrsio gyda'r ferch ar y we.

Dywedodd y barnwr Eleri Rees QC fod y plentyn yn "ofnadwy o fregus" a'i bod hi yng ngofal awdurdod lleol.

Daeth yr heddlu i wybod ar ôl i'r ferch ddweud wrth staff gofal ei bod hi wedi cwrdd â'r dyn ym mis Mawrth y llynedd.

Ychwanegodd Ms Rees ei bod hi'n "syfrdanol" fod rhywun oedd yn cael ei barchu fel meddyg yn gallu gwneud y fath ddewisiadau.

Clywodd y llys fod Bainbridge yn gaeth i wefannau sgwrsio a'i fod bellach yn derbyn triniaeth.

Fe dderbyniodd orchymyn cymunedol o 18 mis yn ogystal â gorfod gweithio 250 awr yn ddi-dâl.

Pynciau Cysylltiedig