Llofruddiaeth Llaneirwg: Arestio dau ddyn

Swyddogion Fforensig
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad fore Iau

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau eu bod nhw wedi arestio dau berson ar ôl i gorff dyn gael ei ddarganfod yn Llaneirwg, Caerdydd ddydd Iau.

Mae llanc 16 oed a dyn 27 oed wedi eu harestio mewn cysylltiad â'r llofruddiaeth ac mae Heddlu'r De yn parhau i ymchwilio am rhagor o bobl gall fod ynghlwm â'r drosedd.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i ardal goediog ger Brookfield Drive am 7:13 fore Iau.

Mae ditectifs yn credu bod y ddau ddyn yn adnabod yr unigolyn a gafodd ei ladd.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Richard Jones o Heddlu'r De: "Mae hwn yn ymchwiliad llofruddiaeth ac rydym yn annog unrhyw un oedd yn ardal Brookfield Drive rhwng 06:30 a 07:15 fore Iau a allai fod wedi gweld y digwyddiad, neu sydd â mwy o wybodaeth i gysylltu gyda ni."

Gall pobl ffonio'r heddlu ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1800443260.

Er nad oes cadarnhad ffurfiol o ran enw'r person eto, mae'r heddlu'n credu mai corff dyn 32 oed o Gaerdydd sydd wedi'i ddarganfod.

Mae teulu'r dyn yn ymwybodol o'r datblygiadau ac yn derbyn cefnogaeth gan swyddogion arbenigol.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol