Rhybudd i gefnogwyr rygbi wrth i drenau gael eu canslo

Stadiwm Principality Image copyright Getty Images
Image caption Mae disgwyl tua 70,000 o gefnogwyr yn y gêm rhwng Cymru a De Affrica yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn

Bydd traean o holl drenau Trafnidiaeth Cymru ddim yn weithredol am dair wythnos o ddydd Llun.

Yn gynharach yn yr wythnos roedd y cwmni wedi dweud bod stormydd diweddar wedi difrodi trenau, a bod 36 allan o'u 127 cerbyd yn cael eu trwsio ar hyn o bryd.

Erbyn ddydd Gwener, dywedodd y cwmni bod mwy na 40 angen eu trwsio.

Bydd llai o drenau yn mynd i mewn ac allan o Gaerdydd ddydd Sadwrn - a hynny ar ddiwrnod gêm rygbi rhyngwladol yn y brifddinas.

Mae posib y bydd rhai trenau yn cael eu gohirio ac y bydd bysus yn cymryd eu lle.

Bydd Cymru yn wynebu De Affrica yn Stadiwm Principality yng ngêm olaf Cyfres yr Hydref eleni.

Mae disgwyl tua 70,000 o gefnogwyr i fynychu'r gêm ddydd Sadwrn - sy'n cychwyn am 17:20.

'Gadael digon o amser'

Bydd lonydd o amgylch canol y ddinas yn cau am 13:45 cyn i giatiau'r stadiwm agor am 14:20.

Ond mae teithwyr yn cael eu rhybuddio gan Trafnidiaeth Cymru - sydd ond yn weithredol ers tua mis - y bydd llai o le ar gael ag hithau'n ddiwrnod digwyddiad mawr.

Image caption Mae Trafnidiaeth Cymru eisoes wedi ymddiheuro am ganslo nifer o drenau yn ddiweddar

Bydd mesurau diogelwch llymach mewn lle tu allan i'r stadiwm oherwydd cynnydd yn lefel bygythiad terfysgol y DU.

Mae cefnogwyr yn cael eu hannog i deithio i'r ddinas yn fuan ac i beidio disgwyl am y trên olaf gartref.

Mae Undeb Rygbi Cymru yn annog cefnogwyr i "adael digonedd o amser i fynd mewn i'r ddinas ac i'r stadiwm".

Straeon perthnasol