Llofruddiaeth Llaneirwg: Teyrngedau i'r dyn fu farw

Anthony Winter Image copyright South Wales Police
Image caption Roedd Anthony Winter yn 32 oed ac yn dad i ferch dwy flwydd oed

Mae Heddlu De Cymru wedi enwi'r dyn gafodd ei ddarganfod yn farw yn Llaneirwg, Caerdydd ddydd Iau.

Mae pum person bellach wedi cael eu harestio mewn cysylltiad â llofruddiaeth Anthony Winter, 32 oed o ardal Pentywyn.

Cafodd llanc 16 oed a dyn 27 oed eu harestio ddydd Gwener, cyn i'r heddlu gadarnhau fod merch 17 oed, dyn 19 oed a dynes 19 oed bellach wedi eu harestio mewn cysylltiad â'r llofruddiaeth hefyd.

Mae swyddogion yn credu bod Mr Winter yn adnabod y llofruddwyr.

Mae teulu Mr Winter wedi dweud eu bod nhw wedi eu llorio gan y newyddion, gan apelio i unrhywun sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda'r heddlu.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i ardal goediog ger Brookfield Drive am 7:13 fore Iau.

Mewn datganiad dywedodd y teulu: "Er efallai nad oedd yn berffaith, roedd o yn berffaith i ni."

Ychwanegodd fod Mr Winter wedi cael ei adael i farw ar ben ei hun, ac nad oedd yn haeddu marw yn y math fodd.

Dywedodd Heddlu'r De nad ydyn nhw'n chwilio am unrhywun arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ond eu bod nhw'n apelio am dystion.

Gall pobl ffonio'r heddlu ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1800443260.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol