Lluniau: Ffair Aeaf 2018

Rydych chi'n gwybod ei bod hi'n nesáu at y Nadolig pan mae'n amser y Ffair Aeaf yn Llanelwedd, a dyma gasgliad o ddelweddau o ddiwrnod cynta'r Ffair i chi gael dechrau dod i hwyliau.

Y beirniadu'n dechrau'n gynnar

Mae'r gwaith beirniadu'n dechrau'n gynnar, o fewn y cylch...


..ac o gwmpas yr ochr

... ac o gwmpas yr ochr


Paid a bod yn nerfus

"Paid â bod yn nerfus!"


Mae'n bwysig cadw'ch nerth lan yn yr oerfel

Mae'n bwysig cadw'ch nerth lan yn yr oerfel


Cor Ysgol Gymraeg Dafydd Llwyd yn canu i groesawi ymwelwyr i'r Ffair

Côr Ysgol Gymraeg Dafydd Llwyd yn canu i groesawu ymwelwyr i'r Ffair


Mae'r babell greftau'n le delfrydol i ddod o hyd i ambell i anrheg

Mae'r babell grefftau'n lle delfrydol i ddod o hyd i ambell i anrheg


Rho dy ffon lawr

"Alli di jest rhoi dy ffôn lawr am eiliad?"


Os ydych chi wedi bod yn blentyn da...

"Os ydych chi wedi bod yn blant da... ac os ofynnwch yn neis i Siôn Corn..."


Ychydig o waith paratoi funud olaf

Jest amser am ychydig o waith paratoi funud olaf


Ymwelydd pwysig heddi

Ymwelydd pwysig y dydd: Iarlles Wessex yn cyrraedd y Ffair Aeaf


Dim ond y cynnyrch bgorau

Dim ond y cynnyrch Cymreig gorau sydd ar gael yma


Mae nifer wedi gwneud ymdrech Nadoligaidd

Pan 'dych chi'n gwerthu, mae gwneud ymdrech Nadoligaidd yn gallu bod o fantais


Breuddwyd pob cigydd gwerth ei halen

Breuddwyd pob cigydd gwerth ei halen


Jest yn mynd i hoovero'r gwartheg!

"Jest yn mynd i hŵfro'r gwartheg...!"


hwyl fawr

Hwyl fawr tan y flwyddyn nesa'!


Hefyd ar Cymru Fyw:

Pynciau Cysylltiedig