Lluniau: Ffair Aeaf 2018 // In pictures: Winter Fair 2018

Rydych chi'n gwybod ei bod hi'n nesáu at y Nadolig pan mae'n amser y Ffair Aeaf yn Llanelwedd, a dyma gasgliad o ddelweddau o ddiwrnod cynta'r Ffair i chi gael dechrau dod i hwyliau.

You know that Christmas is on its way when it's time for Llanelwedd's Winter Fair. Here are a few images to get you in the mood...

Y beirniadu'n dechrau'n gynnar

Mae'r gwaith beirniadu'n dechrau'n gynnar, o fewn y cylch... // The judging begins early both in the ring...


..ac o gwmpas yr ochr

... ac o gwmpas yr ochr // ...and around its edge


Paid a bod yn nerfus

"Paid â bod yn nerfus!" // "Don't be nervous!"


Mae'n bwysig cadw'ch nerth lan yn yr oerfel

Mae'n bwysig cadw'ch nerth lan yn yr oerfel // It's important to keep up your strength in this cold weather


Cor Ysgol Gymraeg Dafydd Llwyd yn canu i groesawi ymwelwyr i'r Ffair

Côr Ysgol Gymraeg Dafydd Llwyd yn canu i groesawu ymwelwyr i'r Ffair // Children from Ysgol Gymraeg Dafydd Llwyd welcome visitors with a few carols


Mae'r babell greftau'n le delfrydol i ddod o hyd i ambell i anrheg

Mae'r babell greftau'n lle delfrydol i ddod o hyd i ambell i anrheg // The craft tent is a must for those Christmas gifts


Rho dy ffon lawr

"Alli di jest rhoi dy ffôn lawr am eiliad?" // "Could you please just put your phone down for a second?"


Os ydych chi wedi bod yn blentyn da...

"Os ydych chi wedi bod yn blant da... ac os ofynnwch yn neis i Siôn Corn..." // "If you've been very good, then Santa could bring you..."


Ychydig o waith paratoi funud olaf

Jest amser am ychydig o waith paratoi funud olaf // A few last minute adjustments


Ymwelydd pwysig heddi

Ymwelydd pwysig y dydd: Iarlles Wessex yn cyrraedd y Ffair Aeaf // Today's Royal visitor? Sophie Countess of Wessex


Dim ond y cynnyrch bgorau

Dim ond y cynnyrch Cymreig gorau sydd ar gael yma // Only the best is fit to sell here


Mae nifer wedi gwneud ymdrech Nadoligaidd

Pan 'dych chi'n gwerthu, mae gwneud ymdrech Nadoligaidd yn gallu bod o fantais // When you want to sell your goods, then it's worth going that extra mile


Breuddwyd pob cigydd gwerth ei halen

Breuddwyd pob cigydd gwerth ei halen // A butcher's dream


Jest yn mynd i hoovero'r gwartheg!

"Jest yn mynd i hŵfro'r gwartheg...!" // "Just going to hoover the cows dear!"


hwyl fawr

Hwyl fawr tan y flwyddyn nesa'! // Bye till next year!


Hefyd ar gael // Also on Cymru Fyw: