Dynes gollodd chwe stôn yn diolch i elusen awyr agored

Image copyright Chwaraeon Cymru
Image caption Dechreuodd Gwenllian (canol) fynd i sesiynau dringo yn Llanfairpwll y llynedd

Mae dynes o Wynedd a gollodd chwe stôn pan ddechreuodd ddringo wedi diolch i elusen sydd wedi ennill gwobr am drawsnewid ei bywyd.

Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cael ei henwi fel Sefydliad y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru eleni.

Mae'n helpu miloedd o bobl i ddefnyddio'r awyr agored i wella eu bywydau - gan gynnwys Gwenllian Dafydd o Fethesda.

Dechreuodd Gwenllian, 30, fynd i sesiynau dringo yn Indy Climbing Wales yn Llanfairpwll ar Ynys Môn y llynedd.

"Roeddwn i wedi cyrraedd croesffordd yn fy mywyd," meddai.

"Roeddwn i'n pwyso mwy nag erioed, yn segur ac yn teimlo'n isel iawn."

Gwenllian Image copyright Chwaraeon Cymru
Image caption Aeth Gwenllian o fod yn faint dillad 20-22 i faint 10

Bellach mae'n dringo ac yn rhedeg ac mae wedi cofrestru ar gwrs sgïo.

Ychwanegodd: "Wnaeth yr hyfforddwr dringo ddim gwneud i mi feddwl nad oeddwn i ddigon da neu angen newid, ond fe roddodd y sesiynau a'r adnoddau oeddwn i eu hangen i gael help."

Fe sylweddolodd Gwenllian pa mor bell oedd hi wedi dod wrth ddringo yn yr awyr agored am y tro cyntaf.

"Fe wnes i eistedd ar y top ar ôl dringo 300 troedfedd a gwylio'r machlud a meddwl 'mod i'n byw y bywyd yma diolch i'r Bartneriaeth Awyr Agored," meddai.

"Fyddwn i byth wedi gwneud hyn cyn dechrau dringo gyda nhw."

'Ysbrydoli pobl leol'

Mae'r bartneriaeth wedi cael ei chydnabod am ei gwaith yn sbarduno cynhwysiant yn y sector awyr agored.

Mae ei rhaglen Antur Merched yn un o'r mentrau sy'n mynd o nerth i nerth.

Esboniodd y prif weithredwr, Tracey Evans: "Mae gwaith y bartneriaeth yn ysbrydoli pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgarwch awyr agored er lles eu hiechyd a'u hyder ac mae'n helpu i ddarparu cyfleoedd newydd i newid bywydau er gwell."

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig mae'r tîm wedi ysbrydoli mwy na 16,000 o bobl, drwy gydweithio â'r 45 o glybiau sy'n aelodau, partneriaid a chyflogwyr lleol.

Mae Gwobr Sefydliad y Flwyddyn yn helpu i gydnabod llwyddiant wrth annog pobl yng Nghymru i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Bydd Gwobrau Chwaraeon Cymru yn cael eu cynnal yn y Celtic Manor nos Fawrth 4 Rhagfyr.

Presentational grey line

Bydd mwy o enillwyr yn cael eu cyhoeddi wrth i'r wythnos fynd yn ei blaen. Yr enillwyr hyd yn hyn ydy:

  • Codi Allan, Bod yn Egnïol - Gwobr Cymru Actif 2018
  • Gareth Lanagan - Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2018
  • Aled Jones-Davies - Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn 2018
  • Partneriaeth Awyr Agored - Sefydliad y Flwyddyn 2018

Pynciau Cysylltiedig