Tri wedi'u cyhuddo o lofruddio dyn yng Nghaerdydd

Anthony Winter Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Roedd Anthony Winter yn dad i ferch ddwy oed

Mae tri pherson ifanc wedi ymddangos o flaen Ynadon Caerdydd ar gyhuddiad o lofruddio dyn 32 oed yn y brifddinas.

Cafodd corff Anthony Winter ei ganfod mewn coedwig yn ardal Llaneirwg ddydd Iau.

Cafodd James Jones 19 oed Laneirwg ei gyhuddo o lofruddiaeth.

Hefyd yn wynebu cyhuddiad o lofruddiaeth roedd merch 17 oed o ardal Trowbridge a bachgen 16 oed o Lanedern. Does dim hawl enwi'r ddau oherwydd rhesymau cyfreithiol.

Cafodd dyn arall - John Junior Phillips, 27 o ardal Betws, Casnewydd - ei gyhuddo o ymosod ac fe gafodd Lauren Hutchinson, 19 oed o Maendy, Casnewydd ei chyhuddo o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Cafodd y diffynyddion eu cadw yn y ddalfa cyn ymddangos gerbron Llys y Goron Merthyr Tudful ddydd Mercher.

Image caption Cafodd corff Anthony Winter ei ganfod yn ardal Llaneirwg yng Nghaerdydd

Pynciau Cysylltiedig