Huw Edwards cyfle i'r ifanc
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cyfle i ohebydd ifanc

28 Tachwedd 2018 Diweddarwyd 14:23 GMT

Mae cystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC yn gyfle unigryw i bobl ifanc rannu eich stori ar y teledu, ar y radio, ar-lein neu ar gyfryngau cymdeithasol gyda help newyddiadurwyr a chynhyrchwyr y BBC.

Bydd y straeon mwyaf diddorol a gwreiddiol yn cael eu cyflwyno i banel o gyflwynwyr, gohebwyr ac uwch-olygyddion sy'n gweithio ar raglenni a llwyfannau fel Newsbeat, The One Show, BBC News a Newyddion S4C.

Byddant yn dewis y straeon gorau a mwyaf pwerus, gyda'r pedair stori fuddugol ac yn cael eu darlledu gan y BBC, naill ai ar deledu, radio, ar-lein neu ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Y dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC yw 6 Ionawr 2019.

I gystadlu, y cyfan sydd rhaid i chi ei wneud yw defnyddio'r ffurflen yma i anfon amlinelliad o'ch stori atom