Penodi Efa Gruffudd Jones yn gadeirydd Theatr Genedlaethol

Efa Gruffudd Jones

Mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi penodi Efa Gruffudd Jones fel cadeirydd newydd bwrdd ymddiriedolwyr y cwmni.

Bydd Ms Jones yn olynu Gwerfyl Pierce Jones, sydd wedi bod yn gadeirydd ers pum mlynedd.

Mae Ms Jones yn wreiddiol o Dreforys ac wedi gweithio fel prif weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol ac Urdd Gobaith Cymru.

Yn dilyn y cyhoeddiad dywedodd cyfarwyddwr artistig y theatr, Arwel Gruffydd, ei fod yn "edrych ymlaen" at roi "cynlluniau uchelgeisiol ar waith i gyflwyno theatr o'r radd flaenaf sy'n amrywiol, cyfoes a pherthnasol".

Dywedodd Ms Jones ei bod yn "edrych ymlaen yn fawr" at "gyfrannu at y gwaith o ddatblygu'r theatr dros y cyfnod nesaf".

Bydd Ms Jones yn dechrau ar ei swydd newydd fis Rhagfyr 2018.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol