Beth yw barn plant ar wisg ysgol?
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Beth yw barn plant Ysgol Glan Morfa ar wisg ysgol?

29 Tachwedd 2018 Diweddarwyd 06:39 GMT

Bydd mwy o bwysau ar ysgolion i sicrhau bod gwisgoedd ysgol fforddiadwy ar gael i blant yn sgil canllawiau "cryfach" newydd.

Mae Llywodraeth Cymru'n gofyn am farn disgyblion a rhieni am y canllawiau, fyddai hefyd yn dweud na ddylai ysgolion ofyn am eitemau dillad penodol yn ôl rhyw.

Yn Ysgol Gynradd Glan Morfa yn ardal Sblot yng Nghaerdydd mae cynllun ailgylchu gwisgoedd ysgol ar waith.

Rowan, Arwen, Kayden a Hannah o'r ysgol honno sy'n rhannu eu barn nhw ar wisg ysgol.