Wrecsam: Cadarnhau colli 300 o swyddi

Adeilad cwmni Refinitiv Image copyright Google

Mae cadarnhad wedi dod i law y bydd 300 o swyddi yn cael eu colli yn Wrecsam.

Penderfynodd y cwmni ariannol Refinitiv gau eu swyddfa yn y dref fis Hydref gan daflu cannoedd o swyddi i'r fantol.

Mae gan gwmni Refinitiv, sy'n rhan o grŵp Thomson Reuters, safle ar stad ddiwydiannol y dref. Daw'r cyhoeddiad wedi cyfnod o ymgynghori gyda staff.

Dwedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol am Ddatblygiad Economaidd ac Adfywiad ar Gyngor Wrecsam: "Mae newyddion o'r fath yma, wrth gwrs, yn hynod o drist, ac rydym yn gobeithio bydd pob aelod o staff a wnaethpwyd yn ddiangen gan Refinitiv yn gallu dod o hyd i swyddi arall.

"Ond, os bydd pob aelod o staff yn dod o hyd i waith cymharol yn ardal Wrecsam, mae wastad yn drist i glywed newyddion fod cwmnïau yn allanoli swyddi," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni eu bod nhw'n canolbwyntio ar gynnal llai o safleoedd bach a chanolbwyntio ar greu rhai mawr.

"Rydym yn llwyr gydnabod effaith y penderfyniad ar y gymuned yn Wrecsam ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi staff i'w helpu nhw i ddarganfod swyddi eraill," medd y cwmni.

Mewn ymateb dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates fod y penderfyniad i gau'r safle ar ôl y cyfnod ymgynghori yn "eithriadol o siomedig".

Dywedodd mai blaenoriaeth y Llywodraeth yw "helpu pobl dod o hyd i waith arall."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol