Carcharu dyn am frathu clust dyn arall mewn ffrwgwd

Andrew McNamee Image copyright Wales News Service
Image caption Cafodd Andrew McNamee ei ddedfrydu i bedair blynedd yn y carchar

Mae dyn wedi cael ei garcharu ar ôl iddo frathu clust dyn arall mewn ffrwgwd meddwol yng Nghasnewydd.

Fe wnaeth Andrew McNamee, 38 oed, frathu rhan sylweddol o glust dyn arall i ffwrdd wedi ymosodiad y tu allan i dafarn yn y ddinas.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Paul Jenkins wedi aros am McNamee tu allan i dafarn ar ôl digwyddiad yn gynharach yn y noson, cyn ymosod arno wrth iddo adael yr adeilad.

Derbyniodd Mr Jenkins anafiadau "hynod ddifrifol" ac roedd angen gwerth 13 awr o lawdriniaethau i adfer y niwed.

Doedd Mr Jenkins na chwaith McNamee yn cofio'r digwyddiad ac roedd rhaid i'r achos ddibynnu ar dystiolaeth o gamerâu cylch cyfyng ac adroddiadau'r heddlu.

Dywedodd McNamee ei fod yn amddiffyn ei hun, ond cafwyd yn euog o glwyfo anghyfreithlon.

Cafodd ei ddedfrydu i bedair blynedd dan glo.

Pynciau Cysylltiedig