Edrych nôl ar Yr Wyddfa 2018

Mae'r olygfa ar draws Llyn Padarn tuag at Yr Wyddfa yn un o rai mwyaf eiconig Cymru. Yn ystod 2018, fe aeth Cymru Fyw i'r un lleoliad bob mis er mwyn tynnu llun ohoni.

Blwyddyn Newydd Dda gan dîm Cymru Fyw!

Image caption Yr haul yn codi tu ôl i Grib Goch ar ddechrau blwyddyn newydd ym mis Ionawr 2018
Image caption Dyma un ffordd i osgoi'r lonydd rhewllyd wrth i eira trwm ddisgyn ym mis Chwefror
Image caption Mis Mawrth, a'r eira'n parhau ar dir uchel
Image caption Golau ola'r diwrnod wrth i'r dydd ddechrau ymestyn ym mis Ebrill
Image caption "Gwn ei ddyfod mis y mêl, gyda'i firi, gyda'i flodau" - mis Mai
Image caption Yr olygfa yma o bont Pen Llyn wnaeth ysbrydoli R Williams Parry yn ei gerdd Tylluanod - "Pan siglai'r hwyaid gwylltion wrth angor dan y lloer"
Image caption Mae'r dŵr yn isel yn Llyn Padarn ar ôl haul a sychder Gorffennaf - ac yn ddigon cynnes i rai nofio ynddo, os edrychwch yn ofalus ar ochr chwith y llun
Image caption Yr hen draddodiad Cymreig o gael glaw ym mis Awst
Image caption Mis Medi ac "aros mae'r mynyddau mawr, rhuo drostynt mae y gwynt"
Image caption Y dail wedi troi eu lliw a'r mynyddoedd yn dangos arwydd cyntaf o'r gaeaf
Image caption Tachwedd - y "mis dig du"
Image caption Y wawr yn torri uwchben Eryri wrth i 2018 dynnu at ei therfyn

Lluniau: Bryn Jones


Efallai hefyd o ddiddordeb: