Cyfnod ymgynghori ar ddiddymu Cemeg Prifysgol Bangor

Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi eu bod ar fin dechrau cyfnod ymgynghorol ar gyfer diddymu gradd anrhydedd sengl mewn Cemeg.

Yn ôl y brifysgol mae "nifer o ffactorau" wedi arwain at yr ymgynghoriad.

Dim ond ym Mangor mae modd astudio canran o'r cwrs cemeg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Nid oes cyfnod pendant wedi ei nodi ar gyfer yr ymgynghoriad.

Yn ôl datganiad gan Brifysgol Bangor mae'r brifysgol, "fel nifer o brifysgolion arall yn wynebu sefyllfa ariannol heriol, cystadleuaeth ddwys ym Mhrydain ac yn rhyngwladol a lleihad demograffig sylweddol yn y boblogaeth 18-20 oed".

'Sefyllfa ariannol heriol'

Dywedodd llefarydd: "Er mwyn sicrhau iechyd ariannol hirdymor y sefydliad, mae Cyngor Prifysgol Bangor wedi cymeradwyo nifer o achosion busnes ar gyfer ymgynghori.

"Mae achos busnes ar gyfer diddymu gradd anrhydedd sengl mewn Cemeg ym Mhrifysgol Bangor yn un o'r cynlluniau sy'n destun ymgynghoriad".

Tra bod y brifysgol yn pwysleisio bydd myfyrwyr presennol yn "gallu graddio gyda'r radd y maent wedi cofrestru ar ei chyfer ar hyn o bryd", mae rhai wedi mynegi pryder.

Dywedodd Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor Gethin Morgan: "Y pryder mwyaf o golli'r adran Gemeg ym Mhrifysgol Bangor yw mai dyma'r unig adran yng Nghymru sydd yn cynnig yr opsiwn i fyfyrwyr fedru astudio rhan o'u gradd BSc Cemeg drwy gyfrwng y Gymraeg."

Image caption Roedd yr Athro Deri Tomos yn arfer darlithio yn yr adran

Wrth ymateb i'r newyddion dywedodd yr Athro Emeritws a'r cyn-ddarlithydd Biocemeg, Deri Tomos fod yr "adran wedi ei chreu ar gyfer myfyrwyr Cymru oedd eisiau astudio yng Nghymru.

"Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi buddsoddi lot fawr o bres i sicrhau darpariaeth Cymraeg. Os bydd yr adran yn cael ei ddiddymu fe fydd yn wastraff ofnadwy."

Ni fydd penderfyniad terfynol am y radd tan ddiwedd y cyfnod ymgynghorol.

Straeon perthnasol