Llyfrgell Genedlaethol yn penodi Pedr ap Llwyd yn bennaeth

Pedr ap Llwyd Image copyright Llyfrgell Genedlaethol

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi mai Pedr ap Llwyd fydd prif weithredwr a llyfrgellydd newydd y sefydliad pan fydd Linda Tomos yn ymddeol ym mis Ebrill 2019.

Ef yw'r dirprwy brif weithredwr a chyfarwyddwr casgliadau a rhaglenni cyhoeddus ar hyn o bryd.

Yn wreiddiol o Benrhyndeudraeth, Gwynedd, fe raddiodd yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor lle cwblhaodd radd uwch mewn archifaeth.

"Rwy'n edrych ymlaen yn fawr i barhau'r gwaith clodwiw sydd wedi'i gyflawni dan arweinyddiaeth Linda Tomos a gweithredu cynlluniau newydd, cyffrous sy'n mynd i amlygu cyfoeth ein casgliadau a'n gwasanaethau," meddai.

"Llyfrgell i bawb yw hon a bydd ceisio cyrraedd cynulleidfaoedd newydd fydd yn elwa o'n gwasanaethau yn flaenoriaeth gennyf."

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas, Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru: "Mae'n bleser croesawu Pedr ap Llwyd i'r swydd allweddol yma i adeiladu ar y gwaith gwych sy'n cael ei gyflawni gan Linda Tomos, ac i arwain y llyfrgell i gyfnod cyffrous a heriol."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol