2018 mewn lluniau

Cyhoeddwyd

Mae 2018 wedi bod yn flwyddyn llawn digwyddiadau yma yng Nghymru. Felly dyma gasgliad o rai o'r golygfeydd mwyaf cofiadwy.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn

Dechreuodd Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yng Nghaerdydd eleni gyda Chymru'n curo Yr Alban yn gyfforddus, 34-7, ac roedd digon o liw i'w weld yn y brifddinas. Gorffennodd Cymru yn ail yn y gystadleuaeth, tu ôl i Iwerddon a enillodd Gamp Lawn am y trydydd tro yn eu hanes.

Roedd yna flanced o eira ar ddiwedd Chwefror a dechrau Mawrth eleni pan wnaeth Storm Emma ymweld â Chymru.

Ffynhonnell y llun, Sw Mynydd Cymru

Roedd y mynyddoedd a'r bryniau dan eira, fel y gellir gweld o'r olygfa o Sŵ Mynydd Cymru, Bae Colwyn, a oedd ar gau oherwydd yr eira.

Roedd gwledd o liwiau ym Mharc Biwt, Caerdydd dros benwythnos, 13-15 Ebrill, pan ddaeth Y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol (RHS) yn ôl i gynnal ei sioe flynyddol yno.

Ffynhonnell y llun, Iolo Penri

Daeth yr haul i dywynnu ar drydedd gŵyl fwyd tref Caernarfon ar 12 Mai gyda miloedd yn ymweld unwaith eto.

Ffynhonnell y llun, Reuters

Ym mis Mai fe enillodd Gaerdydd ddyrchafiad i Uwchgynghrair Lloegr. Ar yr un diwrnod hefyd fe ddisgynnodd Abertawe o'r Uwchgynghrair i'r Bencampwriaeth.

O Faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd y daeth Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed, 2018, rhwng 28 Mai a 2 Mehefin.

Ffynhonnell y llun, Kristina Banholzer

Ar benwythnos cyntaf mis Gorfffennaf cafodd Tafwyl ei gynnal o fewn muriau Castell Caerdydd unwaith eto, gyda miloedd yn tyrru i weld Eden, Bryn Fôn, Candelas ac eraill yn perfformio.

Rhwng 23-26 o Orffennaf cynhaliwyd y Sioe Fawr yn Llanelwedd. Roedd eleni'n nodi 55 mlynedd ers i'r sioe ymgartrefu yn ei lleoliad parhaol ym Mhowys.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Ar ddiwedd mis Gorffennaf fe enillodd Geraint Thomas y Tour de France - un o'r campau anoddaf yn y byd chwaraeon. Ar Awst 9 daeth miloedd o bobl i strydoedd Caerdydd i groesawu Geraint yn ôl i'w ddinas enedigol.

Bae Caerdydd oedd cartref yr Eisteddfod eleni, a Chanolfan y Mileniwm oedd y pafiliwn.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Bardd y Gadair, Gruffudd Eifion Owen, yn cofleidio Osian Rhys Jones. Y ffugenw a ddefnyddiodd Gruffudd oedd Hal Robson-Kanu.

Ffynhonnell y llun, Rod Davies

Ar ôl eira mawr ddechrau'r flwyddyn, gwynt a glaw mawr a ddaeth wrth i'r flwyddyn ddechrau tynnu tua'i therfyn, wrth i Storm Callum achosi difrod mawr, yn arbennig yn y gorllewin. Yn y llun uchod mae chwaraewyr o Glwb Rygbi Dolgellau'n brwydro'n erbyn yr elfennau ar gaeau'r Marian Mawr yn y dre.

Un o'r ardaloedd i ddioddef waethaf oedd Llandysul yng Ngheredigion.

Ffynhonnell y llun, Mathew Browne

Ddiwedd Hydref fe roedd 'na olygfeydd anhygoel ar draws Cymru yn dilyn machlud haul ysblennydd. Roedd yr awyr gwaetgoch yma yn Llanddarog, Sir Gâr.

Daeth cymunedau ledled Cymru ynghyd ar Sul y Cofio i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf . Cafodd digwyddiadau eu cynnal ar draws y wlad, gan gynnwys creu'r portread trawiadol yma o Hedd Wyn ar draeth Bae Colwyn i goffau'r Prifardd a fu farw yn y Rhyfel Mawr.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Ar Rhagfyr 12 cafodd Mark Drakeford ei gadarnhau fel Prif Weinidog newydd Cymru, gan olynu Carwyn Jones. Mae Mr Drakeford wedi bod yn Aelod Cynulliad i Orllewin Caerdydd ers 2011.

Hefyd o ddiddordeb: