Lluniau: Bywyd mewn banc bwyd dros y Nadolig

Fel y stryd fawr, mae banciau bwyd yn prysuro dros y Nadolig gyda rhai unigolion a theuluoedd yn dibynnu arnynt.

Mae banc bwyd Caerfyrddin wedi cynnig bwyd a chefnogaeth i bobl leol ers 2011 ac yn cael ei redeg gan Eglwys Gymunedol Tywi. Nadolig yw un o'r cyfnodau mwya' prysur yno, gyda'r tywydd oer a chostau'r Ŵyl yn rhoi pwysau ychwanegol ar bobl mewn argyfwng.

Yn ôl Bronwen, un o'r gwirfoddolwyr: "Mae pobl Caerfyrddin wedi bod yn dod trwy'r dydd ers tair wythnos i gyfrannu bwyd a phob math o bethau Nadoligaidd, yn gwybod fod eisiau rhyw treat bach arno ni i gyd."

Buodd Cymru Fyw yno i weld prysurdeb y banc bwyd cyn y Nadolig.

Lluniau: Aled Llywelyn


Cyfarfod a gweddi cyn i waith y dydd gychwyn Image copyright Aled Llywelyn

Cyfarfod a gweddi i'r gwirfoddolwyr cyn i waith y dydd gychwyn.


Un o'r gwirfoddolwyr yn y cyfarfod Image copyright Aled Llywelyn

Munud i eistedd cyn i'r gwaith gychwyn Image copyright Aled Llywelyn

Gwirfoddolwyr Trussell Trust Image copyright Aled Llywelyn

Mae'r banc bwyd yng Nghaerfyrddin yn rhan o rwydwaith y Trussell Trust.


Gwirfoddolwr yn gwagio bag llawn bwyd Image copyright Aled Llywelyn

Ym mis Rhagfyr 2017, rhoddodd banciau bwyd y Trussell Trust dros 150,000 o becynnau bwyd i bobl mewn angen.


Mae'r gwirfoddolwyr yn labelu'r bwyd gyda dyddiadau defnyddio Image copyright Aled Llywelyn

Mae'r gwirfoddolwyr yn labelu'r bwyd gyda dyddiadau defnyddio.


Storio'r bwyd yn ôl dyddiad er mwyn sicrhau taw bwyd ffres sy' yn y rhoddion Image copyright Aled Llywelyn

Storio'r bwyd yn ôl dyddiad er mwyn sicrhau fod y bwyd yn y pecynnau yn iawn i'w bwyta.


Nwyddau hylendid merched hefyd yn rhoddion defnyddiol Image copyright Aled Llywelyn

Y flaenoriaeth yw bwyd ond mae angen pethau fel sebon, shampŵ a nwyddau hylendid merched hefyd. Mae un dyn busnes lleol wedi cyfrannu dros 2,000 o roliau papur tŷ bach.


Siwmperi plant er mwyn cadw'n gynnes Image copyright Aled Llywelyn

Siwmperi plant er mwyn eu cadw'n gynnes.


Anrhegion Nadolig i blant Image copyright Aled Llywelyn

Anrhegion Nadolig i blant ar gyfer teuluoedd sy'n methu fforddio costau'r Ŵyl.


Siocledi i'w rhoi yn y pecynnau bwyd Nadolig Image copyright Aled Llywelyn

Siocledi i'w rhoi yn y pecynnau bwyd Nadolig.


Gweithio gyda'u gilydd i bacio'r pecynnau bwyd Image copyright Aled Llywelyn

Mae pob pecyn bwyd wedi ei gynllunio gan ddeietegydd i fod yn faethlon.


Nadolig yn gyfnod prysur yn y banc bwyd Image copyright Aled Llywelyn

Mae 'na 30 o wirfoddolwyr yn helpu yno.


Cyfle i fwynhau dished a siocled ar ôl i waith y dydd orffen Image copyright Aled Llywelyn

Hetiau a hwyl y Nadolig - cyfle i fwynhau dished a siocled ar ôl i waith y dydd i ddod i ben.


Efallai o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig