Carcharu pedoffeil o Gaerdydd am droseddau rhyw ar y we

  • Cyhoeddwyd
Matthew ClaridgeFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae arbenigwr cyfrifiadurol o ardal Caerdydd wedi ei garcharu am wyth mlynedd am nifer o droseddau rhyw gan gynnwys rheoli ystafell sgwrsio am gam-drin plant yn rhywiol.

Cafodd Matthew Claridge 49 oed o Waelod-y-garth ei roi ar y rhestr troseddwyr rhyw am oes.

Fe wnaeth o hefyd bleidio yn euog i flacmelio merch ifanc.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd iddo ddefnyddio peiriant recordio i wneud fideos o ferched ifanc yn cyflawni gweithredoedd anweddus.

Dywed yr erlyniad iddo ddefnyddio safle ar y we er mwyn annog merched ifanc i anfon delweddau a fideos anweddus o'u hunain iddo.

Cafodd ei ddal gan swyddogion yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol (NCA).

Dywedodd swyddogion fod Claridge wedi rhannu gymaint â 2,500 o ddelweddau o blant mewn cyfnodau o 24 awr ar y tro.

Roedd y delweddau yn cynnwys rhai o oedolion yn cam-drin plant ifanc iawn ac yn y categorïau mwyaf difrifol.

Pan gafodd ei arestio roedd Claridge wedi ei ryddhau o'r carchar ar drwydded ar ôl cael ei ddedfrydu o ymosodiad rhyw ar blentyn yn 2008.

Wrth ddedfrydu Claridge, dywedodd y barnwr ei fod hefyd yn gosod gorchymyn yn cyfyngu ar ei ddefnydd o'r we a chyfrifiaduron.