Dynes leol yn marw mewn gwrthdrawiad ger Pwllheli

  • Cyhoeddwyd
A499Ffynhonnell y llun, Google

Mae dynes wedi marw a dyn wedi ei arestio wedi gwrthdrawiad yn cynnwys tri char ar ffordd brysur ger Pwllheli.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod dynes leol wedi marw yn y fan a'r lle a bod gyrrwr car Ford Focus glas wedi gadael y safle wedi'r gwrthdrawiad.

Cafodd dyn 20 oed ei arestio yn ddiweddarach ym Mhwllheli ar amheuaeth o achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus a methu â darparu prawf anadl ar ymyl y ffordd.

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth a lluniau dash cam gan unrhyw dystion posib.

Dywedodd y Sarjant Meurig Jones o'r Uned Plismona Ffyrdd Gorllewinol eu bod yn awyddus i siarad "ag unrhyw un allai fod wedi gweld sut roedd y Ford Focus glas yn cael ei yrru rhwng Llanbedrog a Phwllheli".

Volkswagen Golf du ac Audi Q3 oedd y cerbydau eraill yn y gwrthdrawiad.

Mae'r heddlu'n rhoi cymorth arbenigol i deulu'r ddynes a fu farw.

Roedd y ffordd ar gau dros nos ond mae bellach wedi ailagor.