Carcharu dau o Gaerdydd am greu ffrwydron yn eu cartref

  • Cyhoeddwyd
Edward Harris a Natalie ParsonsFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Edward Harris a Natalie Parsons eu harestio yn dilyn cyrch ar dŷ yn Nhrelái ddiwedd mis Awst

Mae cwpl wnaeth droi eu cartref yng Nghaerdydd yn "ffatri gwneud bomiau" wedi cael eu carcharu am gyfanswm o saith mlynedd.

Cafodd Edward Harris, 27, ei garcharu am bum mlynedd ar ôl cyfaddef creu a meddiannu ar sylweddau ffrwydrol, a chreu a meddiannu dogfennau oedd yn cynnwys gwybodaeth fyddai'n ddefnyddiol i derfysgwr.

Fe gafodd Natalie Parsons, 51, ddedfryd o ddwy flynedd dan glo ar ôl pledio'n euog i feddiannu ar sylweddau ffrwydrol.

Cafodd y ddau eu harestio yn dilyn cyrch ar dŷ yn Nhrelái ddiwedd mis Awst.

'Rhoi'r cyhoedd mewn perygl'

Dywedodd y barnwr Mr Ustus Sweeney bod cartref y cwpl "yn debycach i ffatri gwneud bomiau nag adeilad preswyl".

Clywodd llys yr Old Bailey fod yr heddlu wedi dod o hyd i'r cemeg TATP (Triacetone Triperoxide) yn y rhewgell a HMTD (Hexamethylene Triperoxide Diamine) mewn sied.

Datgelwyd hefyd bod gan Harris ddogfennau yn ei feddiant yn amlinellu sut i greu a defnyddio ffrwydron.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Jim Hall o Uned Eithafiaeth a Gwrth Derfysgaeth Cymru bod "ymddygiad Harris a Parsons wedi rhoi eu hunain, eu cymdogion a'r cyhoedd mewn perygl mawr".