Apêl i bobl roi gwaed dros gyfnod y Nadolig

  • Cyhoeddwyd
Bag gwaedFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gobeithio manteisio ar ysbryd yr Ŵyl drwy annog mwy o bobl i roi gwaed.

Mae'r gwasanaeth yn darparu gwaed i 19 ysbyty ledled y wlad, cyfanswm o tua 450 uned pob diwrnod.

Eleni fe effeithiwyd y gwasanaeth gan dywydd eithafol y gaeaf - a arweiniodd at gyflenwadau isel, ac yn aml nid oedd modd danfon y gwaed i sefydliadau mewn angen.

Wrth i'r Nadolig agosáu mae cyflenwadau yn edrych yn llawer iachach.

Mae Phillipa Blackford, nyrs gyda'r gwasanaeth, wedi bod yn cynorthwyo gyda sesiynau rhoi gwaed ers blynyddoedd.

Dywedodd: "Mae hi'n anodd cael pobl i roi gwaed dros y Nadolig oherwydd bod pawb mor brysur."

"Mae llai o gyfleoedd i roi gwaed dros gyfnod yr Ŵyl oherwydd gwyliau banc ac ati, ond rydyn ni wir angen i bobl ddod i gyfrannu os yn bosib."

Fe wnaeth bron i 10% yn llai o bobl yn ymweld â chlinig rhoi gwaed yn ystod mis Rhagfyr y llynedd o'i gymharu â gweddill y flwyddyn.

Mae galwadau eang hefyd i weld mwy o bobl ifanc yn cyfrannu.