Canfod corff ym marina Abertawe

Published
image copyrightGoogle

Mae corff wedi cael ei ddarganfod ym maes parcio marina Abertawe.

Daethpwyd o hyd iddo yn y maes parcio aml-lawr oddeutu 10:00 fore Sul.

Dywed Heddlu'r De nad yw'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus.

Mae plismyn wedi bod yn ceisio canfod pwy yw'r person sydd wedi marw.

Mae rhannau o'r marina ar gau tra bod ymholiadau'r heddlu yn parhau.

Mae'r crwner wedi cael gwybod am y farwolaeth.