'Fy mywyd mewn perygl pe bawn i'n cael fy anfon adref'

Published
image copyrightHBTSR
image captionFe ddaeth Otis Bolamu i'r DU yn gynharach eleni

Mae dyn sydd wedi bod yn byw yn Abertawe yn dweud y byddai ei fywyd mewn perygl pe bai'n cael ei anfon yn ôl i Weriniaeth Ddemocrataidd Congo.

Roedd Otis Bolamu yn gweithio i lywodraeth y wlad cyn gwneud cais am loches yn ne Cymru.

Yn ôl deiseb ar-lein roedd lle i gredu y byddai'n cael ei anfon yn ôl i Congo Ddydd Nadolig, ond mae'n parhau yn y DU ac yn dweud ei fod yn ansicr beth fydd yn digwydd nesaf.

Dywedodd y Swyddfa Gartref bod pob cais am loches yn cael eu "hystyried yn ofalus ar eu haeddiant unigol".

Yn siarad o ganolfan fewnfudo yn Llundain, ble bydd yn treulio Dydd Nadolig, dywedodd Mr Bolamu ei fod yn aros i glywed beth fydd ei dynged.

'Colli Abertawe'

"Dydw i ddim yn gwybod beth yw'r sefyllfa. Rydw i wedi bod mewn canolfannau fel yma ers chwe diwrnod bellach," meddai.

"Rydw i eisiau mynd yn ôl i fy nghymuned. Mae'r bobl yn Abertawe yn garedig ac rwy'n colli'r lle."

Fe ddaeth Mr Bolamu i'r DU yn gynharach y flwyddyn yma ar ôl cael gwybod ei fod yn cael ei amau o ysbio dros yr wrthblaid yn Congo.

"Fe fyddai mewn perygl pe bawn i'n mynd adref. Fe allwn i gael fy arestio," meddai.

Mae deiseb ar-lein sy'n galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i adolygu achos Mr Bolamu wedi llwyddo i gael 7,000 o lofnodion.

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref nad ydyn nhw'n gwneud sylw ar achosion unigol ond eu bod yn cael eu "hystyried yn ofalus ar eu haeddiant unigol".