Dinbych yn dathlu 60 mlynedd o rasio rolio casgenni

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Y tric, yn ôl y cystadleuwyr, ydy cael dechreuad da

Daeth trigolion Dyffryn Clwyd allan yn eu miloedd ar Ŵyl San Steffan i'r traddodiad blynyddol o rolio casgenni.

Roedd eleni yn nodi 60 mlynedd ers dechrau Pencampwriaeth Rolio Casgenni Cymru yn Ninbych.

Mae'n rhaid i'r cystadleuwyr rolio casgen o gwrw o gwmpas cwrs ar y stryd fawr.

Roedd tua 2,000 wedi gwylio'r cystadlu eleni - traddodiad sy'n ymestyn yn ôl i 1958.

Mae'r cystadlu yn agored i bawb ac mae yna rasys ar gyfer pob oedran.

Disgrifiad, 'Rasys rolio casgenni yn debyg i Formula 1'

Pynciau Cysylltiedig