Gwrthdrawiad: Pump wedi'u harestio

Cyhoeddwyd

Mae pump o bobl wedi cael eu harestio yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yng Nghastell-nedd yn oriau man fore Mercher, 26 Rhagfyr.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi'r digwyddiad am 05:15 pan gafodd dyn ei daro gan gar bychan lliw golau ar Ffordd Groves.

O ganlyniad i'r gwrthdrawiad, fe gafodd dyn lleol 23 oed ei gludo i Ysbyty Treforys gydag anafiadau difrifol.

Cafodd y car ei yrru o'r safle cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd.

Mae pump o bobl wedi cael eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ac maen nhw'n cynorthwyo'r heddlu gyda'r ymchwiliad.

Yn y cyfamser mae'n heddlu yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, neu sydd â gwybodaeth yn ymwneud ag ef.

Maen nhw'n benodol am glywed gan bobl sy'n gwybod lle mae'r cerbyd dan sylw - y gred yw mai Peugeot 208 lliw arian gyda phlatiau '62' arno oedd y car, ac mae'n debyg fod difrod i ben blaen y car.

Dylai pobl all fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio'r heddlu ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1800485617.

Pynciau Cysylltiedig