Heddlu'n ymchwilio i ymosodiad rhyw difrifol

  • Cyhoeddwyd
BegeliFfynhonnell y llun, Google

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio wedi adroddiadau o ymosodiad rhyw difrifol ym Megeli, Sir Benfro yn oriau man fore Iau.

Yn benodol maen nhw'n chwilio am ddyn gwyn yn ei ugeiniau cynnar. Cafodd ei ddisgrifio fel dyn tenau gyda gwallt hir ar y top ond wedi eillio ar yr ochrau.

Mae ganddo flewiach brown golau/cochlyd, ac roedd yn gwisgo cot ddu o'r math tebyg i Superdry.

Mae'r heddlu hefyd yn apelio ar unrhyw un oedd yn ardal New Road, Begeli rhwng 01:00 a 03:00 i gysylltu gyda nhw.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Elaine Bendle: "Rydym yn trin y digwyddiad yma fel un difrifol tu hwnt.

"Rydym yn gwybod bod nifer o bobl allan yn dathlu Gŵyl San Steffan, ac yn apelio ar unrhyw un oedd yn New Road i siarad â ni.

"Gall pobl leol ddisgwyl gweld mwy o bresenoldeb yr heddlu wrth i dimau arbenigol ymchwilio, a bydd swyddogion yn cynnal ymchwiliadau drws-i-ddrws."

Dylai unrhyw un all fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio'r heddlu ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod DP-20181227-044.