Arestio tri am yrru at fynedfa archfarchnad yn fwriadol

  • Cyhoeddwyd
CKs PontyweliFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd car ei yrru'n fwriadol mewn i fynedfa'r archfarchnad oddeutu 06:00 fore San Steffan

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau bod tri dyn wedi'u harestio yn gysylltiedig â digwyddiad tu allan i archfarchnad yn Llandysul fore Mercher.

Cafodd car - a gredir i fod wedi ei ddwyn - ei yrru'n fwriadol at fynedfa archfarchnad CKs yn Pont-tyweli, ger Llandysul am oddeutu 06:00, a chafodd alcohol ei ddwyn o'r siop.

Cafodd y car yna ei ddarganfod wedi'i losgi yn ardal Pencader.

Yn dilyn ymholiadau, cafodd dyn 32 oed o Bencader, dyn 48 oed o Hwlffordd a dyn 47 oed o Aberdaugleddau eu harestio dan amheuaeth o fyrgleriaeth, cynnu tân yn fwriadol a chymryd cerbyd heb ganiatâd.

Maen nhw wedi'u cadw yn y ddalfa.

Mae'r heddlu hefyd yn awyddus i unrhyw un a welodd car lliw arian yn teithio yn ardal Llandysul a Phencader rhwng 06:00 a 8:00 ar fore'r 26 Rhagfyr, neu unrhyw ymddygiad amheus arall, i gysylltu gyda nhw.