Tri dyn wedi eu cyhuddo o ladrata archfarchnad Llandysul

  • Cyhoeddwyd
Siop Nisa yn Llandysul

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau bod tri dyn wedi'u cyhuddo o ladrata wedi digwyddiad ger archfarchnad yn Llandysul fore Mercher.

Cafodd car - a gredir i fod wedi ei ddwyn - ei yrru'n fwriadol at fynedfa archfarchnad CKs yn Pont-tyweli, ger Llandysul am oddeutu 06:00, a chafodd alcohol ei ddwyn o'r siop.

Mae Daniel Ian Rogers, 32 oed o Bencader, Mark lon, 47 oed o Aberdaugleddau a Steven David McHugh, 42 oed o Hwlffordd wedi eu cadw yn y ddalfa.

Fe wnaeth y tri dyn ymddangos yn Llys Ynadon Llanelli ddydd Gwener a'u cadw yn y ddalfa.

Mae'r heddlu hefyd yn awyddus i unrhyw un a welodd car lliw arian yn teithio yn ardal Llandysul a Phencader rhwng 06:00 a 08:00 ar fore 26 Rhagfyr, neu unrhyw ymddygiad amheus arall, i gysylltu gyda nhw.